31 juli 2016

CDA wil openbare kraanwatertappunten in alle dorpen van Wijdemeren

Minder plastic afval, reductie CO2-uitstoot en het drinken van kraanwater stimuleren. Voor het CDA voldoende redenen om in samenwerking met het waterleidingsbedrijf te onderzoeken of in elke kern van Wijdemeren minimaal één openbaar kraanwatertappunt kan worden geplaatst.

Elk jaar worden er zo'n 550 miljoen plastic flesjes weggegooid. Ze belanden na slechts eenmaal gebruikt te zijn op de afvalhoop of ergens in het milieu. De productie van de flessen en het transport ervan belast het milieu tot wel duizend maal meer dan kraanwater.

Veel mensen willen graag buiten en onderweg water kunnen drinken en hun eigen flesje bij kunnen vullen. Een openbaar kraanwatertappunt is een gezonde, duurzame en toeristvriendelijke service voor bewoners en bezoekers.

Join the Pipe

Het CDA heeft een voorkeur voor Join the Pipe tappunten die in samenwerking met de Nederlandse waterleidingsbedrijven zijn ontwikkeld. De tappunten zijn vandalismebestendig en ontwikkeld naar de laatste eisen op het gebied van hygiëne. Join-the-Pipe.org heeft als doel een eerlijke verdeling van drinkwater in de wereld. De opbrengst van Join the Pipe tappunten en kraanwaterflessen gaat naar drinkwaterprojecten in ontwikkelingslanden. Zo kunnen wij in Wijdemeren op een indirecte en zeer bescheiden wijze bijdragen aan het meer beheersbaar maken van wereldwijde drinkwater tekorten.

Motie tijdens Kadernota-debat

Tijdens het debat over de Kadernota 2017 heeft het CDA samen met PvdA/GL een motie ingediend waarin het college wordt verzocht:

In samenwerking met het waterleidingsbedrijf te onderzoeken of in elke kern van Wijdemeren minimaal één openbaar kraanwatertappunt kan worden geplaatst, bij voorkeur langs wandel- en/of fietsroutes of centrale plek in het dorp;Plaatsing van een openbaar kraanwatertappunt zoveel mogelijk mee te nemen bij herinrichting van de openbare ruimte en de kosten ten laste te brengen van het betreffende project;Een actief beleid te voeren om sportverenigingen, scholen e.d. te stimuleren openbare kraanwatertappunten in de door hen beheerde openbare ruimte en locaties te plaatsen.

De motie is unaniem door de gehele gemeenteraad gesteund.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.