15 april 2019

Een stuk papier

Vorige maand in de commissie werd er gevraagd door een aantal partijen om het bomenbeleid eerder te evalueren. Kosten € 30.000,- voor alleen een evaluatie. De CDA fractie was enorm verbaasd en teleurgesteld dat de gemeenteraad een stuk papier verkiest boven een betere inrichting voor ons openbaar groen.

Er ontstaat bijna altijd ophef over het kappen van bomen, natuurlijk gaat dat ons ook aan het hart.  Maar ook een bomenrij heeft nu eenmaal zijn einde. Kijk eens naar bijvoorbeeld de Leeuwenlaan in ’s-Graveland, een aantal jaren geleden werd daar gekapt. Of neem als voorbeeld de ’s-Gravelandsevaartweg in Loosdrecht of het Bergsepad in Ankeveen. Natuurlijk is het eerst schrikken, maar na een aantal jaren zien we weer een mooie volle bomenrij ontstaan. Het CDA vindt het de plicht van de gemeente om te zorgen voor een goede boominrichting in onze mooie dorpen.

Evalueren is prima, maar niet ten koste van onze groeninrichting. Helaas waren wij in de minderheid en wordt er € 30.000,- uitgegeven aan een evaluatie.

 

CDA blijft  vragen stellen over beter onderhoud van de bomen. Afgelopen raadsvergadering hebben wij gevraagd om onderhoud aan de beeldbepalende knotwilgen langs de Kwakel en het Stichts End.

Tevreden zijn we met de toezegging van de wethouder, dat er direct geknot wordt waar het verkeer last heeft van de takken. Komende winter worden de knotwilgen echt geknot. We blijven het in de gaten houden. Nogmaals: geld moet besteed worden aan waar het voor bedoeld is! Dus niet aan een evaluatie, maar daadwerkelijk aan het openbaar groen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.