22 december 2018

FEITENRELAAS CULTUREEL CENTRUM KORTENHOEF EN OUD LOOSDRECHTSEDIJK

In de commissievergadering van december heeft een feitenrelaas plaatsgevonden over de bouw van het Cultureel Centrum Kortenhoef (CCK) en de reconstructie van de Oud-Loosdrechtsedijk tussen de rotondes. Een feitenrelaas betreft een opsomming van alle gebeurtenissen in de voorbereiding en uitvoering van de bovengenoemde projecten om hier uiteindelijk van te leren. Graag neem ik u mee inmijn gedachtegang over wat er is gebeurd.Allereerst missen we nog steeds de voortvarendheid en de pragmatische aanpak van voormalig wethouder Reijn. Tot op heden is er op het gebied van bouwen en wegen niet veel gebeurd en dat baart ons zorgen. Natuurlijk gebeurde er de vorige periode op dit gebied heel veel en ging het soms op een onorthodoxe manier, maar altijd met de inwoners en ondernemers als winnaars. Toch vonden sommige partijen het tijdens het feitenrelaas nodig om de voormalig wethouder te schofferen, vooral mevrouw Zandbergen gebruikte woorden en termen die er niet om logen. Het vervelende van deze aantijgingen is dat de voormalig wethouder zich niet kon verdedigen.

Oud-Loosdrechtsedijk
De feiten betreffende de Oud-Loosdrechtsedijk zijn dat alle voorbereidende werkzaamheden inclusief Klic-melding en bodemonderzoeken door de gemeente zijn uitbesteed aan een professioneel bureau.Ondanks het uitbesteden van de werkvoorbereiding ontstaat een situatie met een gietijzeren waterleiding. Na veel en hevig overleg is er besloten op 25 januari 2018 om verder te gaan met de werkzaamheden en de waterleiding te vervangen. Het meerwerk ligt boven de € 100.000,- en de gemeente geeft akkoord. Vervolgens ontstaat er “onrust”.Wat is het geval (zie feitenrelaas)? De feiten zijn door een onbekend kanaal al buiten de deur beland.De onrust is ontstaan vanuit de schuur van Gert Zagt waar een initiatief wordt opgezet om het door de gemeenteraad goedgekeurde plan om zeep te helpen. Koste wat het kost. De raadsleden van de DLP zijn met een uitnodiging langs de deuren gegaan om in de schuur deze coupe te bespreken.Uiteindelijk kruipt iedereen (aannemers, ambtenaren, groot gedeelte van de raad en uiteindelijk de wethouder) in zijn schulp en stopt het werk. Door de druk vanuit de samenleving kost het stoppen van de werkzaamheden de gemeente Wijdemeren € 530.000. Dus geen nieuwe weg, geen aanpassingen conform afspraken, maar wel een rekening van € 530.000 voor helemaal niets! Bedankt Gert. Dit is een feit.

Cultureel Centrum Kortenhoef
Het Cultureel Centrum Kortenhoef. De wethouder werkte hier met een vertrouwensteam. In de bouw noemen wij dat werken in een bouwteam. Door vertrouwen, transparantie en goed overleg kan een gebouw, gebouwd worden zonder allerlei aanbestedingen, vooronderzoeken en moeilijke en kostbare bestekken en trajecten. Tijden de vergadering van 16 oktober 2017 is er een overeenstemming bereikt over de kosten voor het bouwen van het CCK namelijk € 350.000,-, de gemeente geeft de opdracht aan Interveni Vastgoed Advies. Voor de werkelijke start van de bouw geeft Interveni aan dat zij het gebouw voor dit bedrag toch niet kan bouwen. Een klap in het gezicht van de wethouder die Interveni het vertrouwen heeft gegeven om de bouw te verwezenlijken voor een prijs, waar geen concurrentie voor is aangevraagd. Interveni wil de realisatie voor zijn rekening nemen, maar wil een extra bedrag hebben van € 80.000,-, anders kan de bouw niet worden gerealiseerd. Nu komt Pejolam(huurder van de Dobber) met een verdeelvoorstel voor de kosten en dan kost het de gemeente nog €30.000,- ipv € 80.000,- extra. Voor deze constructieve houding verdient Pejolam een standbeeld. De wethouder staat met zijn rug tegen de muur en stemt toe met de extra € 30.000,-. Hij realiseert zich dat nu stoppen betekent dat het gebouw er voorlopig niet komt en het ook nog eens veel duurder wordt. Als het stopt dan gaat ook de revitalisering van het winkelcentrum de Meenthof niet door. Al met al door deze snel schakende wethouder is dit het volgende feit, namelijk dat Kortenhoef een Cultureel Centrum heeft voor een bedrag van € 380.000,-. Kortom in plaats van de wethouder te schofferen is een compliment voor zijn doorzettingsvermogen meer op zijn plaats.

Eric Torsing
Raadslid CDA Wijdemeren

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.