30 december 2019

Het politieke jaar 2019

Het politieke jaar 2019 is vorige week feestelijk afgesloten.

Voor de geïnteresseerden van cijfertjes: 

-          Aantal raadsvergaderingen: 14
-          Aantal commissies: 28
-          Aantal fractievergaderingen: 28

Daarnaast waren er velen informatieavonden in en buiten het gemeentehuis, dorpsavonden en bijeenkomsten in de regio en provincie waar leden van de CDA fractie aanwezig zijn geweest.

Natuurlijk gaat het bij ons altijd om de inhoud. Vandaar dat de CDA fractie 2019 de revue wil laten passeren, zodat u weet wat ons heeft bezig gehouden.

In Januari werd nog één keer gesproken over de eco toiletten voor het strandje Zuwe. CDA is altijd groot voorstander geweest. Gelukkig zijn ze ruim voordat het seizoen aanbreekt geplaatst.

Naar aanleiding van een motie van het CDA bespreken we in Februari hoe we nieuwe inwoners van Wijdemeren verwelkomen. Afgelopen zomer zijn alle nieuwe inwoners uitgenodigd voor een boottocht en kregen ze een aantal kortingsbonnen van lokale ondernemers en verenigingen. Ook spraken we over het nieuwe armoedebeleid. Het CDA vindt dat iedereen een eigen verantwoordelijkheid heeft, maar als het nodig is, moet de gemeente bijspringen. Iedereen moet mee kunnen doen in onze samenleving. Tenslotte heeft de veiligheid van onze wegen altijd onze aandacht. Dit keer bespraken wij de Machineweg. Gelukkig heeft de uitvoering ook in 2019 plaatsgevonden.

De ondernemers zijn heel belangrijk voor onze samenleving en in Maart was aan de orde een ondernemers loket. Hier moeten ondernemers terecht kunnen voor al hun vragen. Dit jaar is het ondernemers loket ook daadwerkelijk geopend.

In April hadden we een prachtig initiatief uit Ankeveen: De Gele brug! Met veel hulp en advies van de Ankeveners zelf. Unaniem was de raad. We  gaan ervan uit dat de brug in 2020 geplaatst wordt. Financiële tegenvallers kregen we te verwerken voor de bouwprojecten Nedervecht en Porseleinhaven. Gelukkig was het jaarresultaat 2018 voldoende om dit op te vangen.

De regionale huisvestingverordening kwam in Mei aan de orde. CDA heeft zich jaren ingespannen voor een goede toewijzing voor passende woningen. Gelukkig hebben we dit erin kunnen krijgen. Op de hoek Elbert Mooylaan / Koninginneweg bespraken we een plan voor 15 appartementen. Aangezien er nog altijd een grote woningbehoefte is in Wijdemeren, hebben we ingestemd de bestemmingsplan procedure in werking te laten treden. Wordt vervolgd!

In de vorige periode bespraken we al eens het project Oud-Loosdrechtsedijk “tussen de rotondes”. Door een oude waterleiding kwam het stil te liggen. In Juni kregen we een nieuw plan in de raad. Helaas geen nieuwe riolering, maar alleen een nieuwe inrichting. Op dit moment is de uitvoering gaande.

Ook de Kortenhoefsedijk is toe aan verbetering van de veiligheid en een nieuw wegdek. In Juli kregen we een mooi plan, dat samen met de klankbordgroep ontwikkeld is, ter bespreking. Helaas werden we in het najaar geconfronteerd met een beschoeiing die nader onderzoek vergt. Hopelijk in 2020 de uitvoering. Ook alweer voorbereiding voor 2020: de Kadernota, een voorloper op de begroting. We blijven werken aan een mooier Wijdemeren voor iedereen. Na vragen van het CDA dan toch een raadsvoorstel voor nieuwe bestrating voor de Meenthof. Uitvoering perfect verlopen, voor de intocht van Sint Nicolaas klaar.

Zomerreces!

Na vele voorbereidingen kwam in September het dorpenbeleid aan de orde. CDA heeft hier van harte mee ingestemd. Inmiddels zijn er dorpsavonden gehouden. Als er ideeen vanuit de verschillende dorpen komen, kan dat gerealiseerd worden met hulp van de dorpscoördinator. In 2020 hoort u hier zeker meer van! Ook kunnen we woningen toevoegen aan de Dennenlaan in Loosdrecht. Dit project bevat een aantal ‘tinyhouses’, deze zijn speciaal voor starters/ jongeren.

Al in 2017 hebben we besloten de renovatie en uitbreiding van de Terpstraschool mogelijk te maken. (de Rehobothschool, de Terpstraschool en Eigen&Wijzer samen verder gaan in één gebouw.) Door hogere bouwkosten kwam dit in Oktober nog een keer op ons bordje. Het CDA vindt dat als je een schoolgebouw voor minimaal 40 jaar neerzet, niet moet bezuinigen op bijv zonnepanelen en ventilatie. CDA heeft ingestemd met een aanvullend krediet. Na ruim vijf jaar hebben we afscheid genomen van ons raadslid Dik van Enk, door drukke werkzaamheden kan hij dit niet meer combineren met het werk van de raad. Zijn plaats werd opgevuld door onze bestuursvoorzitter Barry Rooimans. Welkom!

In November hadden we een burgemeesters wissel! Waarnemend burgemeester Freek Ossel vertrok na anderhalf jaar en Wijdemeren heeft weer een kroonbenoemde burgemeester: Crys Larson. We hebben vertrouwen in een goede samenwerking. Ter bespreking het evenementenbeleid. De vrijwilligers die een evenement organiseren verdienen een pluim. Gelukkig zijn er in alle dorpen verschillende evenementen. Het CDA vindt het belangrijk dat de aanvraag voor een evenement niet zo moeilijk moet gaan. Wij hebben gevraagd om een draaiboek die dit alles makkelijker moet maken, gelukkig is dit onderdeel geworden van het evenementenbeleid. Als ‘bedankje’ voor onze vrijwilligers organiseerde de gemeente een gezellige avond. Vele vrijwilligers kwamen hier op af.

Bij de kadernota kwam het CDA met een motie voor meer laadpalen in de gemeente. Het college is hier mee aan de slag gegaan en in December kregen we een raadsvoorstel.

Natuurlijk kwam er nog veel meer aan de orde, maar dat is te veel om op te sommen.

De CDA fractie heeft zich met veel enthousiasme in alle commissiestukken en raadsvoorstellen verdiept en weloverwogen besluiten genomen. Met in ons achterhoofd altijd de mens centraal, gespreide verantwoordelijkheid en rentmeesterschap. Voor 2020 hebben we veel ambitie om Wijdemeren mooier te maken voor ons allemaal! Voor het CDA Wijdemeren betekent dat natuurlijk ook. dat we ons hard blijven maken voor een mooie natuur met onder andere koeien, schapen en paarden.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.