05 juni 2020

Koeien in de wei (op herhaling)

‘Koeien in de wei (op herhaling)’ is de titel van het amendement van de CDA fractie in Wijdemeren. Dit amendement werd donderdag 4 juni 2020 besproken in de gemeenteraad. 

Aanleiding was de voorbereiding van de omgevingsvisie voor de nieuwe omgevingswet. In de raad kwam een raadsvoorstel aan de orde waarin onder andere ontwikkelrichtingen ter goedkeuring voorlagen. ”Met dit soort voorstellen is het altijd oppassen” aldus Jan Verbruggen, fractievoorzitter van de lokale Christendemocraten. “Ook al waren er geen echte beleidskeuzes, het is toch voorsorteren” vervolgt hij.

Het CDA strijdt al jaren voor het behoud van het huidige landschap met koeien, schapen en paarden in de wei. Al in 2013 kwam de CDA fractie met de befaamde motie ‘Koeien in de wei’ voor betere pachtcontracten. Deze keer gaat het met name om de vernatting van de weilanden met Natura 2000 bescherming. Nu de provincie nadrukkelijk haast maakt met de uitvoering van de natuurontwikkeling komen de veehouders in de knel. Ook de overgrote meerderheid van de inwoners is tegen vernatting, zij willen behoud van de huidige inrichting. Gevolgen van de vernatting die nu al heeft plaatsgevonden in sommige gebieden heeft geleid tot een enorme toename van knutten. Verbruggen: daarom vonden wij het noodzakelijk dit amendement nu in de dienen. Met mede indiener De Lokale Partij kon het op brede steun rekenen in de raad. Het zal een pittige strijd worden met de provincie die haar omgevingsvisie al klaar heeft, maar de CDA fractie blijft alert bij verdere beslismomenten voor de nieuwe omgevingswet. Zo een puur Hollands beeld mag echt niet verdwijnen in Wijdemeren!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.