26 april 2016

Koninklijke Onderscheiding voor CDA-er Jan Aalberts

Jan Aalberts is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Bij eerbetoon sprak burgemeester Smit:

De heer Aalberts begon aan het begin van de jaren zeventig zijn indrukwekkende vrijwilligerscarrière als bestuurslid van de Protestants Christelijke Basisschool Mr. J. Terpstra. Deze functie heeft hij ruim 25 jaar met veel enthousiasme en betrokkenheid vervuld. Buiten de gebruikelijke bestuurstaken, zette hij zich ook graag in bij speciale evenementen, zoals een circusproject en een musical. De school profiteerde niet alleen van zijn creativiteit. Hij stelde ook de benodigde materialen en mankracht beschikbaar.

Na een aantal jaren actief lidmaatschap van het CDA in Loosdrecht, trad de heer Aalberts in 2002 toe tot het bestuur van CDA. Vanwege het ontstaan van de nieuwe gemeente Wijdemeren werden de afzonderlijke CDA afdelingen samengevoegd tot het CDA Wijdemeren. Hieraan heeft hij actief zijn steentje bijgedragen.

De heer Aalberts is zijn hele leven al actief voor de Hervormde Gemeente in Nieuw-Loosdrecht. Altijd staat hij met zijn bedrijf klaar, van inzet van zijn personeel tot bijvoorbeeld sponsoring. Sinds 2010 is hij penningmeester en behoort hij tot het college van kerkrentmeesters.

Al als jonge ondernemer was de heer Aalberts betrokken bij de vereniging Industrie en Ambacht Loosdrecht, de voorloper van de Ondernemerskring Loosdrecht. Vanaf 2009 was hij bestuurslid van de Ondernemerskring Loosdrecht, dat nu samen met het voormalige OndernemersCollectief Wijdemeren het huidige 'Ondernemend Wijdemeren' vormt. Bij het samengaan van beide verenigingen was de heer Aalberts kritisch in het bewaken van zorgvuldigheid en de waarden van de Ondernemerskring Loosdrecht, en opbouwend in het zoeken naar mogelijkheden om een nieuwe, sterkere ondernemersvereniging te stichten.

Jan, zeer verdiend
en van harte gefeliciteerd!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.