23 augustus 2018

Nederhorst Noord

Schets uit 2007 van een mogelijke woonwijk ten noorden van Nederhorst den Berg.

Wat is de status en de visie van de fractie van het CDA over de nieuwbouw in Nederhorst ten noorden van de Horn- en kuijerpolder.

In de vorige periode heeft Kennemerland beheer bij de toenmalige raadsleden en fracties van alle partijen geinformeerd, hoe zij dachten over het bouwen van 175 woningen op deze locatie. Volgens Kennemerland beheer waren alle partijen toen positief over het bouwen op deze locatie.

Vlak voor de verkiezingen heeft Kennemerland beheer nogmaals een brief naar alle partijen gestuurd dat zij voornemens zijn om daar te gaan bouwen. En blij zijn met de steun van alle partijen

Voor deze en de vorige CDA fractie is er alles aan gelegen om te bouwen waar het kan. En dan vooral voor starters en 55+ (doorstromers). Hiervoor hebben we met de nieuwe coalitie ook afspraken gemaakt en met deze voorwaarden moet Kennemerland beheer ook het bouwplan gaan indelen.

Maar voor de duidelijkheid er ligt nu nog helemaal niets voor waar over gestemd of gesteggeld kan worden. Alleen een positieve houding van alle politieke partijen en iedere partij heeft zo zijn aandachtspunten voor het project.  

En in het coalitieakkoord is ook omschreven het volgende: “Partijen staan in beginsel positief tegenover ontwikkelingsplan Nederhorst Noord. Zij zetten daarbij in op 35% sociale huur, 30 % koop tot € 220.00, 20 % middeldure koop- en of huurwoningen en 15 % vrije sector”.

Ons grote belang is dat starters een mooie kans krijgen.

Eric Torsing

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.