23 oktober 2018

Raadslid Nienhuis bij de brandweer

De gemeente Wijdemeren heeft al een aantal jaren geen “eigen” Gemeentelijke brandweer meer. Gelukkig zijn er nog wel kazernes in Nederhorst den Berg, Loodrecht en ‎Kortenhoef (post 's-Graveland). Alle gemeenten in Nederland hebben de brandweertaak (wettelijk) moeten overgedragen aan de zogenaamde Veiligheidsregio. Voor Wijdemeren is dit de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Op de verschillende kazernes in onze kernen zijn vooral vrijwilligers actief, op de kazerne in Hilversum is een brandweereenheid (beroeps) 24 uur per dag aanwezig. Doordat in de Gemeenteraad van Wijdemeren met enige regelmaat over de Veilheidsregio wordt gesproken, wilde CDA Raadslid Jan Willem Nienhuis het zomerreces optimaal benutten door een keer stage te lopen op de werkvloer van de brandweer. Het was achteraf toch lastig te organiseren in het zomerreces, maar begin oktober is het dan toch gelukt,  24 uur meedraaien op de kazerne in Hilversum.  Jan Willem is als stagiair zijn dienst om 8:30 uur begonnen. Het begint allereerst met veel oefenen, het is namelijk heel lastig om snel het brandweerpak aan te krijgen bij een eventuele uitruk. Ook was er veel ruimte voor gesprekken op en over de werkvloer. Buiten sporten onder begeleiding maakt ook een belangrijk onderdeel uit van een werkdag bij de brandweer. Oefeningen blijven een terugkerend element, maar het samen koken is ook een belangrijke activiteit. In eerste instantie lijkt het wat overdreven om met de ladderwagen naar de supermarkt te gaan, maar dit is wel noodzakelijk om direct uit te kunnen rukken bij een melding. Kortom het was een bijzonder leerzame ervaring en Jan-Willem geeft aan ook erg onder de indruk te zijn van de goede sfeer, de professionaliteit en de grote trots binnen het korps. Hij heeft veel informatie opgehaald die hij kan gebruiken voor zijn taak als lid van Gemeenteraad.De 24 uur heeft Jan-Willem niet helemaal vol gemaakt. Hij heeft zijn toegewezen slaapkamertje netjes schoongemaakt en is toen de mannen gingen slapen rond 23:00 uur richting huis vertrokken. De volgende dag moest hij weer verder met zijn eigen werkzaamheden. Bedankt mannen, bedankt Veiligheidsregio….o, ja er is deze 24 uur geen uitruk geweest, helaas voor Jan Willem,  maar gelukkig voor het algemene belang.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.