24 juli 2018

Toekomst Wijdemeren

Het CDA heeft u altijd gezegd dat we tegen fusie op fusie zijn geweest. Ook in deze nieuwe raadsperiode zullen wij daar op inzetten. Normaal hebben wij al regelmatig contact met de CDA afdelingen in de regio Gooi en Vechtstreek. Nu hebben wij het initiatief genomen om extra bij elkaar te komen om de toekomst van de regio te bespreken en draagvlak te vinden voor het standpunt van Wijdemeren. Deze gesprekken gaan we na het zomerreces vervolgen. De provincie heeft aangekondigd dat zij de beslissing voor herindeling wederom hebben uitgesteld. Het CDA wil de periode gebruiken om de provincie te overtuigen dat de samenvoeging naar één gemeente (binnen tien jaar) direct, beter is dan eerst een fusie met Hilversum alleen en vervolgens weer een fusie. Gebruik de komende periode om de dorpen met hun eigen karakter, dezelfde dorpen te laten zijn in een groter geheel.

Jan Verbruggen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.