22 september 2018

Veiligheid doen we met elkaar

Veiligheid is iets wat niet alleen op het bordje van de politie of de gemeente ligt, maar dit is echt iets wat we met elkaar moeten oppakken. Natuurlijk doen we allemaal mee met preventie. Dit heeft de laatste jaren zijn vruchten afgeworpen. Ook in Wijdemeren daalt de criminaliteit. Het CDA initiatief van de WhatsApp buurtpreventie werkt goed en is in alle dorpen actief. Als u dit ook wilt opzetten in uw buurt kunt u informatie vinden op www.wabp.nl.

In de commissie vergadering van begin september is het meerjaren veiligheidsplan aan de orde geweest. Zo op het eerste gezicht zou je denken, ja zeg het maar. Maar voor de CDA fractie is dit een onderwerp dat we zeer serieus hebben opgepakt hebben en een kritisch geluid in de commissie hebben laten horen. Wat ons als eerste opviel en waar we echt verbaasd over waren, was dat het hoofdstuk verkeersveiligheid geheel verdwenen was. Juist over dit punt worden wij regelmatig door u, onze inwoners, aangesproken. Dit hoort dan ook absoluut thuis in het veiligheidsplan! De CDA fractie heeft gevraagd de snelheidscontroles als een prioriteit op te nemen in het veiligheidsplan.

Een ander punt van aandacht is de drugshandel en het gebruik. Dit is niet alleen een aandachtspunt voor de grote stad. Ook in de horeca gelegenheden van onze dorpen horen wij alarmerende geluiden. Hier willen wij meer gerichte controles. Op de Meenthof is met winkeliers, aanwonenden, politie en gemeente een proef geweest met het project Keurmerk Veilig Ondernemen. Dit willen we graag uitbreiden naar anderen bedrijventerreinen en winkelgebieden in Loosdrecht en Nederhorst den Berg. De CDA fractie blijft zich actief in zetten op ieder gebied dus ook voor uw veiligheid.

U kunt op ons rekenen!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.