10 februari 2019

Vertraging bij start vaarverbinding uit het gebiedsakkoord

Een belangrijke taak van een raadslid is het stellen van kaders en het controleren van het college. Het is nu mijn 2e periode als raadslid  en we zijn weer bijna een jaar verder en ik maak mij zorgen om de voortgang van diverse projecten.

Om de een of andere reden zijn we nu niet in staat om van start te gaan op diverse projecten die in de vorige periode al goedgekeurd zijn (bijvoorbeeld opknapbeurt tussen de rotondes Loosdrecht, gemeentehuis Nederhorst, bestemmingsplan Horstermeer). De oppositie en af en toe ook een coalitiepartij praten vaak cynisch over oude bekenden. “Ga eerst aan de gang met de oude bekenden, voordat je weer met een nieuw plan komt”. Ze hebben nog gelijk ook! Je kan er niet om heen dat door de raad goedgekeurde plannen ernstige vertraging oplopen door vaak simpele zaken.

Nu stond op de agenda van de commissie Ruimte en Economie de Notitie reikwijdte en detailniveau MER vaarverbinding Loosdrechtse Plassen – Hilversums Kanaal. Lange en moeilijke woorden maar concreet gaat het om het onderzoeken van een mogelijke vaarverbinding tussen de Loosdrechtse Plassen en het Hilversums Kanaal. Dus het betreft slechts een onderzoek waarbij inwoners en andere belanghebbenden nog alle gelegenheid hebben om hun ideeën, meningen en bezwaren kenbaar te maken. Waarbij MER staat voor een Milieu en Effectenrapportage en dit betekent een onderzoek naar de gevolgen voor het milieu.

Het raadsvoorstel betekent dus niets meer dan akkoord geven op het uitvoeren van een MER onderzoek. De wethouder heeft aangegeven dat alle zienswijzen en insprekersmeningen (Natuurmonumenten, Vogelwerkgroep het Gooi, Hiswa en Recron, Vereniging Behoud Loenerveenseplas, bewoners en de recreatiesector) worden meegenomen om de MER te kunnen laten uit te voeren. En dan zie je de verlamming weer in onze gemeenteraad. Vragen als komt het niet te vroeg, hebben we wel alles meegenomen, waarom krijgen wij dit zo laat  etc. De volle tribune geeft ook een soort angst om te beslissen lijkt wel. De uitkomst van de commissie is dat dit raadsvoorstel weer meer dan twee maanden wordt doorgeschoven en dat 26 februari een informatieavond wordt gehouden over de Notitie (NRD). Met als gevolg dat dit onderwerp pas weer terugkeert in de raadsvergadering van April.

Het gebiedsakkoord oostelijke vechtplassen is na jaren vergaderen en geven en nemen, door heel veel belanghebbende partijen getekend en is een akkoord geworden. Een wereldprestaties met al die verschillende belangen. Zelfs de insprekers op de commissie-avond toonden redelijke alternatieven. Het gebiedsakkoord is al een soort evenwicht. De gemeente Wijdemeren heeft meegetekend en is ook een grote partij hierin. Wij vinden het beschamend dat wij (gemeente Wijdemeren)  nu al 6 maanden achter op de planning lopen en dat er gewoon weer 3 maanden bijkomen omdat de meerderheid van de partijen een notitie tegenhouden, waarbij geen enkel bloed vloeit als het gewoon was door gegaan. Wij missen de ambitie en begrijpen ook niet waarom dit niet gewoon had door kunnen gaan. Er komen nog genoeg beslismomenten!

Het is ook aan ons de CDA-fractie, om voor u scherp te blijven op deze dossiers. En natuurlijk zijn er nog veel meer voorbeelden te noemen. U moet weten dat wij als fractie er boven op zitten om de doelen te bereiken en dat ook blijven doen.

Erik Torsing

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.