24 juli 2018

Zeg't het CDA

Al lonkt met dit zonnige zomerweer het reces, de CDA-fractie van Wijdemeren weet van geen wijken en zit nog vol energie. De jonge politieke ploeg is ambitieus, enthousiast en heeft er zin in. Maar niet zonder u!

Wat gaan we als CDA Wijdemeren de komende jaren doen? Wat willen we bereiken? Voor wie willen we er zijn? Als politieke partij kennen we uiteraard onze speerpunten, maar voor de concrete invulling hiervan en voor de juiste accenten is de inbreng van inwoners onmisbaar.

Wat vindt u belangrijk?
Zo horen we graag wat er speelt binnen de clubs, wat mensen belangrijk vinden in het verenigingsleven. Datzelfde geldt voor ondernemers; weet ons te vinden en te bereiken. Samen kunnen we bijvoorbeeld beter in beeld brengen wat er nodig is om kunst en cultuur een impuls te geven. Wat maakt Wijdemeren aantrekkelijk voor toeristen, voor werkgelegenheid en hoe zit het met wonen? Als CDA vinden we dat er niet zomaar gebouwd moet worden, maar dat we vooral moeten kijken naar waar de behoefte ligt. Gericht blijven bouwen en de woningen vervolgens goed toewijzen. Daar staan we voor. Net zoals we ons sociale hart willen laten spreken bij de zorg voor elkaar. Bij het nader invullen van het Sociaal Domein dat in de afgelopen jaren is opgezet. Daarbij denken we o.a. aan jeugdzorg, maar ook aan de toenemende vergrijzing, aan eenzaamheid en aan zoveel andere dingen die mensen aangaan. Wij willen ons hier voor de volle 100% voor inzetten, maar kunnen niet alles zelf verzinnen. Voed ons, want met z’n allen weten we meer dan alleen.


Leefbare dorpen
Natuurlijk staan we in de komende vier jaar ook stil bij het kernenbeleid, bij de vraag wat de specifieke dorpen willen. Wat maakt uw dorp nu leefbaar? Hoe heeft u dat als gemeenschap samen gecreëerd? Waar moet uw dorp in de toekomst zelf over gaan en hoe kunnen we dat het beste regelen? Met uw antwoorden en inbreng zorgen we ervoor dat ‘kernenbeleid’ geen holle term meer is, maar een concreet begrip waarmee we verder kunnen. Iets wat ontstaan is vanuit de samenleving en waarin u als inwoner centraal staat.


Altijd bereikbaar
Laat ons dus weten wat er bij u leeft, waar u tegenaan loopt of vragen over heeft. We zijn te allen tijden bereikbaar. Stuur een mail naar info@wijdemeren.cda.nl of bel of whatsapp één van onze raadsleden: Dik van Enk (06 54 90 08 10), Jan Willem Nienhuis (06 81 52 72 72), Eric Torsing (06 53 93 58 93) of Jan Verbruggen (06 53 70 40 60). Spreek ons aan, klamp ons aan, zeg ’t het CDA.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.