Recreatie & Toerisme - Platform

Het Platform Recreatie & Toerisme is voor het CDA een goed voorbeeld van een initiatief vanuit de samenleving. Als betrokken inwoners en ondernemers zetten zij zich gezamenlijk in voor een betere positie van de dag- en verblijfsrecreatie in Wijdemeren. De gemeente ondersteunt dit soort initiatieven.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.