Onze mensen

Kiezers, bedankt!

Speerpunten

Bosvijver: recreatieve hotspot

Sinds jaar en dag wordt er gerecreëerd bij de bosvijver. Niet alleen op zomerse dagen in het water of op het strand, maar er wordt ook veel gewandeld en gefietst door de bossen rond de vijver. Het gebied verdient echter wel een upgrade. Het populaire belevingspad is toe aan onderhoud en wat zou het mooi zijn de oude trimbaan in ere te herstellen. Bij de kiosk kan tijdens zomerse dagen een drankje of snack gehaald worden, maar we krijgen ook vaak vragen waarom er geen gelegenheid is om na een wandeling even binnen te zitten voor een kop koffie of een broodje. Het CDA wil dat de gemeente in overleg met Staatsbosbeheer het gebied opknapt en er een volwaardig recreatiegebied van maakt.

 

 

 

Baas over eigen erf

De overheid is doorgeslagen met regels voor erfinrichting. In plaats van een zeer gedetailleerd erfinrichtingsplan moet het vaststellen van een percentage aan groen voldoende zijn. De eigenaren zorgen zelf wel voor voldoende kwaliteitsverbetering.

Snelle uitbreiding bedrijventerreinen

Wij willen het nieuwe industrieterrein aan de oostkant van het spoor doortrekken tot de Gorterlaan, en De Esch verder uitbreiden langs de A28 achter de Gorterlaan. Ook moet de punt tussen de Achthoevenweg de Oude Achthoevenweg ingevuld worden. Tussen bedrijventerrein en woningen moet een groene buffer blijven. 

Kunstgras in elke kern

Sport en bewegen dragen in hoge mate bij aan de volksgezondheid. Daarom moeten de voorzieningen goed op orde zijn. Naast Rouveen moet daarom ook in Staphorst en IJhorst een kunstgrasveld komen zodat ook in perioden met slecht weer, gesport kan worden.

Iedereen doet mee

Iedereen heeft talenten en de opdracht daarmee een bijdrage te leveren aan de samenleving. Wij vinden dat iedereen een taak heeft: je werkt, je doet vrijwilligerswerk of je volgt een opleiding. Iedereen die kan, doet mee. Maar wie niet wil, kan niet blijvend rekenen op ondersteuning.

Dat geldt ook voor nieuwkomers. Zij slagen er niet altijd in om met succes een volwaardige plaats te vinden in onze samenleving. Echte integratie wordt bevorderd door het spreken van de taal en het vinden van een baan. Maar integratie gaat ook over het omgaan met je buren en het respect voor de waarden en tradities van de Staphorster samenleving. Het is belangrijk dat de huisvesting in de toekomst verspreid over de gemeente plaatsvindt.

De gemeente heeft een belangrijke taak met het zorgen voor een warme ontvangst met voldoende begeleiding voor nieuwe inwoners, maar ook voor de bestaande inwoners die nieuwe buren uit andere culturen krijgen. Instanties als Vluchtelingenwerk en Staphorst Werkt, vervullen een belangrijke rol, zij moeten voldoende professionele ondersteuning van de gemeente krijgen.

Verkiezingsprogramma

Nieuws

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.