15 augustus 2023

Provincie Utrecht staat achter Henri Bontenbal

Op maandag 14 augustus is de Verenigingsraad bijeen geweest om uitspraak te doen over de voordracht van het Landelijk Bestuur om Henri Bontenbal als lijsttrekker en daarmee ook beoogd politiek leider aan te stellen. In de Verenigingsraad zitten o.a. alle provinciale voorzitters. Het was een goede vergadering, waarbij we voordat we tot stemming overgingen ook nog gesproken hebben over de hectische periode waarin we als CDA verkeren. Zeker niet de mooiste tijd.

De raad is unaniem achter de voordacht van Henri als lijsttrekker gaan staan. We hebben er vertrouwen in dat met hem de nieuwe generatie aan de gang gaat, iets wat ik al enige jaren heb bepleit. We gaan met de blik vooruit aan de slag om het CDA weer stevig in het midden te laten functioneren. Vertrouwen in de openheid waar Henri over vertelde. Geen Haagse spelletjes meer, oog voor de mensen die het zich niet kunnen permitteren om in dure woningen te zitten en die nauwelijks rond kunnen komen, nieuwe visies op het gezin, het klimaat en de landbouw. Landbouw en natuur zijn belangrijk voor ons aller welbevinden.

Henri gaf aan dit niet alleen te kunnen doen. Hij heeft ons allemaal nodig! Laten we dan ook met elkaar de schouders eronder te zetten, hem te steunen waar nodig en zijn verhaal voor het voetlicht te brengen in alle afdelingen. Spreek uw steun uit voor Henri, als kartrekker die staat voor een CDA dat weer werk gaat maken van de sociale kernwaarden. Niet langer denken in tegenstellingen, maar in kansen waardoor we elkaar versterken.

Op het partijcongres van 23 september 2023 zal de lijsttrekker, de kandidatenlijst en het programma worden vastgesteld.

Laten we er met elkaar een bruisende campagne van maken op weg naar de verkiezingen in november.

Met vriendelijke groet,

Harry Blume, voorzitter a.i.
 

Meer weten over Henri Bontenbal?
Lees Wie is Henri Bontenbal (cda.nl) of kijk naar de introductie video


Met een eigentijds CDA-verhaal de verkiezingen in
In de afgelopen jaren is er door de kamerfractie gewerkt aan een eigentijds CDA-verhaal. Lees meer over de nieuwe visies van het CDA op: het gezinhet klimaat en de landbouw. Aan de hand hiervan zal het CDA verder bouwen aan Het verhaal Voor Heel Nederland waarmee de partij de landelijke verkiezingen in gaat.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.