04 februari 2021

Van de fractievoorzitter

Inmiddels begint de campagne aardig op stoom te komen en vullen de avonden zich met een of meerdere digitale sessies. Ze hebben allemaal een heel erg verschillend karakter, de ene keer georganiseerd door jongeren, gisteren had ik er één over defensie en aankomende week heb ik een aantal bijeenkomsten staan met ondernemers.

En ondertussen gaat het werk in de provincie natuurlijk gewoon door! Mooi was het om te horen dat Gedeputeerde Staten serieus aan de gang gaan met het voorstel dat wij als CDA hebben ingediend om voor 2023 600.000 bomen erbij te planten. Hanke zal hier verderop in de nieuwsbrief wat meer over vertellen.

Verder komen Gedeputeerde Staten binnenkort met een voorstel om de opvolgingsproblematiek bij MKB-familiebedrijven structureel onderdeel te maken van haar economische beleid en hiervoor € 500.000,-- uit te trekken. Dit voornemen komt voort uit een initiatiefvoorstel dat ik in 2018 heb ingediend. Verderop zal ik hier apart op ingaan.

Dan was er afgelopen week nog een kennissessie over kernenergie waarvoor wij als CDA destijds samen met de VVD en toenmalige FvD het initiatief hebben genomen. RTV Utrecht schreef er een stukje over en haalde ook een uitspraak van mij aan, namelijk: ‘Als je klimaatverandering serieus neemt kan kernenergie niet uitgesloten worden’. De gehele sessie staat inmiddels online en is hier terug te kijken. Mijn verwachting is dat dit een belangrijk thema gaat zijn bij de onderhandelingen van later dit jaar, aangezien alleen focussen op zon- en windenergie en daarbij het landschap ontzien niet een haalbare kaart is.

Ook de aankomende weken staat de agenda weer vol met belangrijke thema’s zoals bijvoorbeeld wonen. Hierover binnenkort meer!

Groeten,

Derk

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.