Nieuws

Zorg dichtbij en voor iedereen

Om de zorg in de toekomst betaalbaar te houden draagt de rijksoverheid een groot deel van de zorgtaken vanaf 2014 over aan de gemeentes. Dit gaat hand in hand met forse bezuinigingen. De gemeente is zich hierop aan het voorbereiden. Hoewel het lastig is met minder geld dezelfde zorg te verlenen, zijn er ook kansen. Zou het niet mooi zijn voor alle zorg één aanspreekpunt te hebben, met kennis van de persoonlijke situatie en van de plaatselijke oplossingsmogelijkheden? Belangrijk is dat de gemeente voldoende deskundigheid in huis heeft, goed luistert naar de ervaringen van haar burgers en het beleid actief bijstuurt als dat nodig is. 

CDA Eemnes wil dat de zorg bereikbaar blijft voor iedereen. Solidariteit met iedereen die echt zorg nodig heeft is voor ons een leidend uitgangspunt. We moeten eerlijk zijn:  met minder geld is niet alles mogelijk en zullen ook lastige keuzes gemaakt moeten worden. De uitdaging is om met het beschikbare budget zo veel mogelijk te bereiken. Wij laten ons daarbij leiden door de volgende uitgangspunten:

·         Zorg is bereikbaar voor iedereen
·         Lever zorg thuis of dicht bij huis
·         Eén aanspreekpunt voor alle zorg
·         Denk in doelen, niet in middelen
·         Stimuleer en ondersteun mantelzorg en vrijwilligerswerk
·         Organiseer de professionele zorg regionaal
·         Preventie is beter dan genezen  

Er konden geen recente nieuwsartikelen worden gevonden..

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.