Zoeken

Eemnes

Naar CDA.nl

Eemnes

Standpunten

Onderwijs & Cultuur

Goed onderwijs is in het belang van leerlingen en de samenleving. Onderwijs vergroot de kansen op een inkomen, op bestaanszekerheid. Het stelt mensen in staat om hun talenten te ontwikkelen en om een positieve bijdrage aan de gemeenschap te leveren. Daarom vindt het CDA het heel belangrijk dat we investeren in goed onderwijs.

Het CDA wil met haar cultuurbeleid bijdragen aan een bloeiend cultureel. . .

Bekijk overzicht

Lees meer

Zorg dichtbij en voor iedereen

Om de zorg in de toekomst betaalbaar te houden draagt de rijksoverheid een groot deel van de zorgtaken vanaf 2014 over aan de gemeentes. Dit gaat hand in hand met forse bezuinigingen. De gemeente is zich hierop aan het voorbereiden. Hoewel het lastig is met minder geld dezelfde zorg te verlenen, zijn er ook kansen. Zou het niet mooi zijn voor alle zorg één aanspreekpunt te hebben, met kennis van de persoonlijke situatie en van de plaatselijke oplossingsmogelijkheden? Belangrijk is dat de gemeente voldoende deskundigheid in huis heeft, goed luistert naar de ervaringen van haar burgers en het beleid actief bijstuurt als dat nodig is. 

CDA Eemnes wil dat de zorg bereikbaar blijft voor iedereen. Solidariteit met iedereen die echt zorg nodig heeft is voor ons een leidend uitgangspunt. We moeten eerlijk zijn:  met minder geld is niet alles mogelijk en zullen ook lastige keuzes gemaakt moeten worden. De uitdaging is om met het beschikbare budget zo veel mogelijk te bereiken. Wij laten ons daarbij leiden door de volgende uitgangspunten:

·         Zorg is bereikbaar voor iedereen

·         Lever zorg thuis of dicht bij huis

·         Eén aanspreekpunt voor alle zorg

·         Denk in doelen, niet in middelen

·         Stimuleer en ondersteun mantelzorg en vrijwilligerswerk

·         Organiseer de professionele zorg regionaal

·         Preventie is beter dan genezen  

Blijf op de hoogte

Uitgelicht

15/04/2014Eemnes maken we samen!

Een goede dialoog en voldoende inspraak vinden wij belangrijk. Ons raadswerk kan beter als u ons informeert over uw wensen en over uw zorgen.

Lees meer

Lees meer

Zoek CDA in de buurt

Terug naar boven

Copyright © 2016 CDA