21 november 2023

Stem voor de regio, stem Dani Bracke

Op woensdag 22 november kiest Nederland voor een nieuwe Tweede Kamer. Eén van de kandidaten namens het CDA is op nummer 43 ons lid Dani Bracke. Hij is een echte Zeeuw(s-Vlaming) en wil zich inzetten voor onze prachtige gemeenschap. Hij is vastbesloten om zijn steentje bij te dragen aan een sterke en bloeiende toekomst voor ons allemaal.

Wat drijft hem?
Het is zijn diepgewortelde passie om bij te dragen aan de maatschappij en positieve verandering te bewerkstelligen. Hij gelooft dat politiek een middel is om de stem van de mensen te vertegenwoordigen, een omgeving te creëren waarin gezinnen zich thuis voelen en de leefbaarheid van regio's gewaarborgd wordt. Met zijn ervaring op het gebied van politiek (gewerkt als commissiegriffier economie voor Provinciale Staten Zeeland) brengt hij een uniek perspectief en expertise aan tafel. Hij is ervan overtuigd dat het verenigingsleven in de regio's van onschatbare waarde is. Verenigingen vormen de hoekstenen van onze samenleving, plaatsen waar jong en oud samenkomen. Daarom moeten we in onze regio's blijven investeren in verenigingen om de leefbaarheid te waarborgen en gezinnen een thuis te bieden.
Verder zet hij zich in voor de toekomst van onze jongeren. We moeten de band tussen jongeren de regio versterken, afgestudeerde jongeren helpen bij het vinden van hun eerste "echte" baan en zorgen voor betaalbare woningen voor starters binnen de regio. Zo behouden we talent en bouwen we aan een duurzame toekomst.

Een van zijn belangrijkste doelen is om een luisterend oor te zijn voor alle inwoners van de buitengebieden. Dani wil de stemmen horen, de zorgen begrijpen en de ideeën omarmen die uit de regio's komen. Samen kunnen we werken aan oplossingen en beleid ontwikkelen dat de gemeenschappen en gezinnen ten goede komt. Bij het CDA geloven we sterk in samenwerking en dialoog. Samen met zijn collega's binnen de partij en de inwoners wil hij bruggen bouwen en constructieve oplossingen vinden voor de uitdagingen waar we voor staan. We hebben allemaal een rol te spelen in het vormgeven van onze regio, waar gezinnen centraal staan, en hij nodigt jullie uit om samen met hem te bouwen aan een betere toekomst.

Samen kunnen we de stem van de regio's vertegenwoordigen en werken aan een plek waar het goed leven is.

De speerpunten van Dani:


Wil je meer van Dani weten? Kijk dan eens op de volgende pagina's:

Stem woensdag 22 november voor de regio, Stem lijst 5, nummer 43: Dani Bracke

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.