20 september 2021

Fractie CDA stelt schriftelijke vragen aan het College over het beschermen van waardevolle bomen

De fractie van het CDA heeft schriftelijke vragen (artikel 38 RVO) ingediend bij het College over het beschermen van waardevolle bomen.

Niet alleen de fractie, maar ook de Bomenstichting heeft al meerdere keren haar zorgen geuit over bomen tijdens bouw- of onderhoudwerkzaamheden en het dratisch snoeien en opgelopen stamschade bij het maaien. Zo ook voor de boom aan de Duikerlaan bij het in aanbouw zijnde appartementsgebouw Hof van Capelle.

Tijdens de bouw is geconstateerd dat de achterzijde van de boom drastisch is gesnoeid waarbij de inschatting van de Bomenstichting was dat deze boom geen overlevingskansen meer had. De bouwvergunning was hier duidelijk over. De ontwikkelaar diende de boom, die op de vastgestelde groene kaart is aangeduid als waardevolle boom, te beschermen door maatregelen op te nemen in het veiligheidsplan. Op 8 september 2021 is een vergunningsaanvraag  gepubliceerd om de boom te kappen, met herplantplicht, wegens onvoldoende conditie en te verwachten overlast met betrekking tot het naastgelegen appartementencomplex. 

Het CDA heeft dan ook de volgende vragen gesteld aan het College :

Handhaven beschermen waardevolle bomen : 1. Welke maatregelen heeft het College gesteld in het Handboek bomen, om waardevolle bomen te beschermen, denk aan richtafstand, materiaalopslag ed! 2. Heeft het College op deze te nemen maatregelen gehandhaafd! 3. Heeft het College toestemming verleend om de boom  te snoeien en onder welke voorwaarden!

Aanvraag kapvergunning:  4. Nu de boom gekapt dient te worden met herplantplicht, worden de totaalkosten hiervan in rekening gebracht bij de ontwikkelaar en voor welk bedrag!  5. Is deze herplantplicht van 10 bomen een extra aanvulling op de nog te planten bomen uit de herontwikkeling Pelikaangebied!

Toekomstige bescherming waardevolle bomen: 6.  Bent u, net als het CDA, van mening dat waardevolle bomen te allen tijde beschermd dienen te worden bij werkzaamheden.  Zo ja, welke (extra) maatregelen gaat u op zo’n kort mogelijke termijn ondernemen om dit voor de toekomst te borgen?

Jolanda den Engelsman,

fractievoorzitter CDA

[email protected]

 

 

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.