Middelwatering vormt het hart van de stad Capelle. Het is een wijk met veel gezichten. In het centrum liggen het hoofdwinkelcentrum De Koperwiek, het zakelijke centrum en het gemeentehuis. Deze functies zorgen voor gezellige drukte en veel aanloop. Maar Middelwatering is voor velen toch vooral de plaats waar hun woning staat. De wijk kent een grote diversiteit aan buurten. Helemaal in het westen liggen de Rondelen, met een mix van sociale en koopwoningen, vlak naast villa’s en het sportpark met VV Capelle en David Lloyd. Er is ook De Oude Plaats met het romantische Slotpark, het kleinste museum van Nederland (Dief- en duifhuis) en de Rozenburcht.

Gaan we verder langs onze prachtige IJssel dan komen we via het Vuykterrein terecht in de oude kern met het Van Cappellenhuis, de Dorpskerk en monumentale boerderijen. De wijk eindigt aan de IJssel met de Gemeentewerf en de milieustraat. In het oostelijk deel liggen de Merelbuurt, de Dichtersbuurt en de Schildersbuurt. Dit zijn buurten met goed onderhouden koopwoningen, naast betaalbare huurwoningen in middelgrote flats. Aan de ander zijde van de Koperwiek ligt het verzorgingshuis de Vijverhof met rondom vele gebouwen voor senioren. Dit gebied sluit aan bij het nieuwe IJsselcollege, het nieuw te bouwen zwembad en sporthal.

Maar rond het centrum liggen ook de buurten als de 747, Vogelbuurt, Torenhof, Hoven en Wiekslag. Deze buurten hebben een profiel dat voor meer buurten in Capelle geldt. Er staan veel portiekflats met sociale woningbouw. Deze woningen zijn gebouwd in de jaren 60 of 70 en hebben een ‘lage’ energielabels. Om dit te verbeteren en de buurten voor verval te behoeden dienen verhuurders de komende jaren te investeren in woningverbetering.

Naast de vele werkzaamheden rond het stadscentrum is Middelwatering de komende jaren volop in ontwikkeling. Alle plannen zijn in te zien via www.centrumxpeditie.nl.

Schone, veilige en leefbare wijken : Veiligheid en leefbaarheid zijn belangrijk voor Middelwatering. In onze wijk is overlast in een aantal buurten een aandachtspunt. We willen dat de wijkagent zichtbaar is en dat er op klachten van vandalisme of overlast snel wordt gereageerd. In onze wijk is een goed (rolstoel/rollator) en veilig loop- en fietsnetwerk belangrijk. Middelwatering is het visitekaartje van onze stad. Niet alleen het stadscentrum en de entreeroute moeten er verzorgd uitzien, maar ook alle buurten. 

Zorg op maat voor en door Capellenaren : Goede zorg is voor het CDA een kwestie van beschaving en maatwerk. Middelwatering kent kinderen in armoede, een tekort aan pleeggezinnen, eenzaamheid, en verwarde personen. Zij vragen om onze blijvende ondersteuning. Een brede zorgaanpak van preventie en zorg is nodig waarbij gezonde voeding en levensstijl, sport en sociaal contact centraal staan voor alle Capellenaren. De zorg is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. 

Kansrijk Capelle : In Middelwatering zijn veel middelbare scholen. Het CDA gelooft in een samenleving waar iedereen erbij hoort, waarin mensen niet worden uitgesloten en we een gemeenschap creëren die jongeren kansen biedt. Het Capelse onderwijs kent relatief veel voortijdige schoolverlaters en een hoog schoolverzuim. Schoolverzuim is vaak een eerste indicatie voor sociale problematiek. Een snelle aanpak van verzuim houdt de jongeren op 't goede pad. Goed onderwijs is de sleutel voor de toekomst van ieder kind.  

Mensen maken Capelle: Bij het CDA staan bewoners aan het roer. Bewoners weten beter dan bestuurders wat er speelt in hun wijk. Samen met vrijwilligersorganisaties vormen bewoners de onmisbare schakel in Capelle. Door een betere samenwerking tussen het WOP Middelwatering, de gemeente, buurtcentra, bewoners, vrijwilligers en maatschappelijke organisaties kunnen passende oplossingen gevonden worden voorde problemen die zich voordoen in onze buurten. Gemeentelijke overheid en de markt zijn, in onze visie, dienstbaar aan de samenleving, en niet andersom.

Duurzaam Capelle: Duurzaamheid moet een topprioriteit in de gemeente worden. Dit moet gepaard gaan met een duidelijke bestuurlijke visie, het optimaal benutten van lokale kennis en initiatieven, een heldere communicatie maar bovenal voldoende financiële middelen. Samen met bewoners, bedrijven, organisaties & scholen werken we aan duurzame projecten om energie te besparen, duurzame energie op te wekken en onze gemeente verder te verduurzamen en te vergroenen. 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.