Rivium de 8e wijk van Capelle

Nederland

Het CDA streeft naar een betrokken gemeente die haar inwoners kent, waar de gemeenteraad bereikbaar is en een afspiegeling blijft van de lokale bevolking. Voor het CDA is het Rivium met straks 5.000 woningen gewoon de 8e wijk van Capelle met daarbij behorende voorzieningen. Bouwen gaat voor het CDA hand in hand met bereikbaarheid en doorstroming verkeer, duurzaam, natuurincusief en een mix aan woningentypes (doelgroepen prijzen).

De visie voor het nieuwe Rivium is opgenomen in het Gebiedspaspoort Rivium 2.0. https://wijwillendit.nl/capelle-aan-den-ijssel/project/het-nieuwe-rivium

Capelle en de Regio

Capelle is gebaat bij een sterke regio. Regionale samenwerkingen hebben de gemeente al mooie projecten opgeleverd. Een van de meest bekende voorbeelden hiervan is de zelfrijdende Parkshuttle die het Rivium en de wijk Fascinatio al twintig jaar verbindt met metrostation Kralingse Zoom. Dit initiatief is mede ontstaan uit de samenwerkingen in de Metropoolregio. Het CDA vindt het belangrijk dat de gemeente Capelle een sterke positie behoudt in het bestuur van de Metropoolregio. Door in te blijven zetten op samenwerking kan onder andere de bereikbaarheid van bedrijven in onze mooie gemeente verbeterd worden. Dit versterkt onze positie t.b.v. het vestigen van nieuwe bedrijven en het creëren van werkgelegenheid. Door het Rivium hierin te blijven betrekken kunnen we tevens de bestaande leegstand proberen te reduceren.

Ondernemerschap

Speciale aandacht behoeft het Rivium. Capelle aan den IJssel heeft van de grote steden in Nederland een van de hoogste leegstandpercentages voor wat betreft kantoorruimtes. Met name in het Rivium is sprake van een hoge leegstand. De huidige plannen tot het bouwen van huizen en hotels (en ook studentenwoningen) in het Rivium hebben onze steun, maar gezien de afhankelijkheid hierbij van de huidige eigenaren van de bedrijfspanden is het de vraag of dit gerealiseerd gaat worden en of dit afdoende is. Om vestiging van de bedrijven op het Rivium aantrekkelijk te maken moet de gemeente kaders gaan stellen om vestiging van grote bedrijven op het Rivium aantrekkelijk te maken. Promotie en acquisitie zijn hierbij speerpunten in de komende jaren. Doel hierbij is het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid. Dit door Capelle aan den IJssel zo goed mogelijk op de kaart en in de markt te zetten. Dit kan met het door het CDA ontwikkelde concept ‘Capelle kansenstad’. Nadruk moet liggen op de zeer goede bereikbaarheid, zowel per auto als openbaar vervoer, kwalitatief hoogwaardige kantoorruimte en goede, efficiënte ondersteuning vanuit de gemeente. Om de bedrijvigheid verder te stimuleren moet de gemeente gericht (jonge)ondernemers gaan faciliteren. Hierbij wordt gedacht aan start ups, maar ook aan reeds bestaande bedrijven, diebewezen hebben een toegevoegde waarde te leveren aan de Capelse samenleving. De gemeente zet zich in om deze start ups en andere bedrijven te helpen door middel van huisvesting, begeleiding en advisering.

Heeft u vragen voor het CDA oer het nieuwe Rivium : mail dan naar Devie Badloe : d.badloe@capelleaandenijssel.nl

Of volg ons via twitter, facebook en Instagram @cdacapelle

 

 

 

  • twitter, facebook en Instagram

Wijken

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.