Hoofdpunten VKP 2022-2026

Hoofdpunten VKP 2022-2026

 1. Geen verdere verdichting of opofferen groen voor bouw
   
 2. Introductie flexwonen: bouwen van tijdelijke woningen of tijdelijk transformeren van kantoorpanden in woningen
   
 3. Geen uitbreiding openstelling winkels op zondag
   
 4. Eenduidig en helder participatiebeleid voor burgers
   
 5. Burgemeester is verantwoordelijk voor handhaving
   
 6. Extra inzet op bewegen en gezonde voeding
   
 7. Sterke interwijkse verbindingen
   
 8. Aanpak schoolverzuim en voortijdig schoolverlaters.
   
 9. Oprichten duurzaamheidsfonds
   
 10.  In iedere wijk een jongerenvoorziening

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.