18 juli 2021

CDA reactie op de Voorjaarsnota 2021

LOKAAL HERSTEL – CAPELLE ZIJN WIJ SAMEN

Dankbaarheid

Tijdens de coronaperiode en vooral na Corona is herstel nodig om de maatschappelijke en economische gevolgen aan te pakken. Wij willen in ieder geval de sectoren in de zorg, onderwijs en veiligheid danken voor hun weerbaarheid en tomeloze inzet. Ook de economische en cultuursector die op creatieve manieren toch probeerden de Capelse bewoners van dienst te kunnen zijn. In gedachten zijn we bij degenen die hun dierbare in deze periode zijn verloren.

Herstel van vertrouwen en zekerheid

Ook op individueel niveau heeft de Corona-pandemie invloed gehad op het welbevinden van Capellenaren. Met onze inspanningen en middelen hopen we met deze Voorjaarsnota bij te dragen aan een sterker Capelle aan den IJssel. En dat kunnen we uiteraard niet alleen, met de veerkracht van ons allen komen we hier vast en zeker sterker uit.  De toeslagenaffaire heeft laten zien hoe belangrijk het is dat de overheid dienstverlenend optreedt en waar de menselijke maat voorop staat. Hier blijft het CDA Capelle zich voor inzetten. Wij hopen voor nu dat de gedupeerde ouders worden geholpen en langzaam herstel op vertrouwen en zekerheid kan terugkomen.

Lokale infrastructuur jeugdhulp

Het herstel van onze jonge generatie op het gebied van jeugdhulp is een flinke uitdaging. De nood op de zorg en de financiën is hoog en in beide gevallen groeit dit aantal. Inmiddels is een bedrag vanuit het Rijk ter beschikking gesteld en middels een regiovisie wordt onderzocht hoe bepaalde onderdelen van jeugdhulp lokaal georganiseerd kunnen worden in samenwerking met o.a. het CJG en Welzijn Capelle. Wij hopen dat deze ontwikkeling bijdraagt om meer grip te krijgen op de kwaliteit, werkwijze en de kosten in de jeugdhulp. De integrale samenwerking (zorg-onderwijs-veiligheid-thuisfront) is van belang om aan te sluiten bij de zorg- en hulpbehoeften van onze jongeren.

Gezondheid

In deze coronaperiode is gebleken hoe belangrijk sporten en bewegen is geworden. Steeds meer is gebruik gemaakt van de buitenruimte. Om de aanpak van overgewicht tegen te gaan vraagt het CDA - naast het sporten en bewegen- ook aandacht voor gezonde voeding voor jong en oud. Wij kijken uit naar de verdere uitvoering van de ambities uit het Lokaal Sportakkoord.

Zomer 2021

Met de nodige versoepelingen die eind juni 2021 zijn ingegaan kunnen we langzaam uitkijken naar een mooie zomer. Met inachtneming van de anderhalve meter regel kunnen we al veel meer dan vorig jaar.

 

Wees voorzichtig en geniet van en met elkaar. Samen laten wij Capelle weer stralen!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.