20 januari 2022

CDA reactie op het AD artikel 20-1-2022

Reactie op het AD artikel 20-1-2022 “Voor onze kinderen is er geen plek” waarin het CDA Capelle wordt aangehaald.

 

Mevrouw Sormaz van BVNL-Capelle zegt in het AD-artikel van 20-01-22 dat Capellenaren zich niet meer thuisvoelen bij het Capelse CDA. Daar hebben wij toch echt andere gedachte bij. Het CDA heeft zich de afgelopen raadsperiode juist hard gemaakt voor het laten horen van de stem van de Capellenaren door eerst de basis op orde te krijgen. Burgerraadslid Vidar Stevens heeft hier veel aandacht voor gevraagd met als resultaat een in november 2021 vastgestelde “Visie burgerparticipatie” en een “Participatieverordening”. Zodat voor een ieder helder is wat er onder participatie moet worden verstaan en op welke momenten.

En wellicht hebben wij de zorgen niet altijd met populaire grote krantenkoppen of tweets gedeeld. Het CDA staat voor gedeelde verantwoordelijkheid en zit daarom juist in de haarvaten van de Capelse samenleving. Tijdens een kopje koffie met inwoners, bedrijven of maatschappelijke organisaties kijken we samen naar het probleem om hen op weg te helpen en hun stem te laten doorklinken richting de gemeente of college. Soms zijn dit simpel dingen: het 1,5 meter hoge gras maaien bij een hondenuitlaatplek, vervuiling door afvaldumping, de vele rondslingerde winkelwagentjes, beschermen van waardevolle bomen. Toegankelijkheid voor mensen met een beperking, zoals bij het zwembad. Een bloembak die voor een brandgang staat in Schollevaar, matig onderhoud van groen, bomen en straten in Middelwatering of een fietscorridor door ’s-Gravenland. 

Het Capelse CDA geluid was en blijft hoorbaar bij zaken die een grotere impact hebben voor omwonenden. Wij ondersteunen hen, stellen kritische vragen en voeren een stevig debat zoals bij de bouwprojecten Allsafe, de Florabuurt, Roer/Barbizonlaan, Mient-Midden, het markante ING gebouw of recentelijk bij het plan voor 400 studentenwoningen in Fascinatio-West. Door de stemverhouding van coalitie en oppositie, en het in onze ogen niet willen openstaan voor deze zorgen door verschillende wethouders, maakt dit er niet makkelijker op voor zowel de inwoners als de oppositiepartijen. Maar wij blijven doorgaan, zoals wij dit al sinds jaar en dag doen, lokaal in de buurten en wijken de verbinding leggen.

Niet alleen voor onze kinderen of kleinkinderen is er straks plek in Capelle met de vele woningbouwprojecten. Maar als Capelse CDA willen we ook ruimte bieden aan vluchtelingen die door oorlog en geweld hun vaderland moesten ontvluchten. Naast het voldoen aan onze taakstelling tot het huisvesten van statushouders zijn we als gemeente creatief genoeg om samen naar oplossingen te zoeken om ook tijdelijke opvang van vluchtelingen mogelijk te maken. Hierbij gesteund door de bereidheid van velen, zoals kerken en maatschappelijke organisaties, om te helpen vluchtelingen een thuis te bieden ook in Capelle aan den IJssel. 

Eerlijke politiek, niet gestoeld op populisme, polarisatie of angst aanjagen. Dat is waar het Capelse CDA al jaren voor staat: Lokaal en in verbinding met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Wij willen hiervoor onze verantwoordelijkheid nemen bij een volgende coalitievorming. Het is uiteindelijk aan de kiezer om straks op 14, 15 en 16 maart te bepalen of die zich herkent in onze uitgangspunten en dit blijft of gaat ondersteunen met een uitgebrachte stem op het lokaal en verbindend Capelse CDA.

Jolanda den Engelsman

Lijsttrekker CDA Capelle aan den IJssel

06-24523167

Email: [email protected]

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.