19 februari 2021

Internationale Dag tegen Homofobie in het Voetbal

2021: 60e geboortedag Justin Fashanu 

Sinds 2010 vindt op 19 februari de 'Internationale Dag tegen Homofobie in het Voetbal' plaats. Deze dag herinnert aan de geboortedag van de Britse profvoetballer Justin Fashanu, die in de jaren negentig uit de kast kwam en zijn leven uiteindelijk beëindigde met zelfmoord. Justin Fashanu (19 februari 1961 - 2 mei 1998) was een Brits profvoetballer o.a. bij Nottingham Forest, Manchester City en Newcastle United. Tijdens een interview in 1990 kwam hij er publiekelijk voor uit dat hij homoseksueel was. Hiermee was hij de eerste profvoetballer die voor zijn homoseksualiteit uitkwam. Veel van zijn vroegere collega's vielen over hem heen. Ook zijn broer sprak zijn afkeer uit. Als gevolg van de controverse die zijn ontboezeming veroorzaakte, verliet hij Nottingham Forest. Als gevolg van antihomospreekkoren verliet hij in 1994 het profvoetbal.

CDA CapelleOnze waarden en normen zijn niet vrijblijvend. Verworven vrijheden worden begrensd door verantwoordelijkheid en respect voor elkaar.’ Het CDA is een open volkspartij, geworteld in alle lagen van de samenleving. Daarom biedt het CDA ook in onze gemeente plaats voor iedere groep. Het zijn allemaal mensen die vanuit hun eigen bijzondere overtuiging aan politiek doen en daarnaast hun bedrijf runnen, een drukke baan en/of een gezin hebben of ergens vrijwilliger zijn. We zijn een partij waar iedereen erbij hoort. Het CDA is geen kerk of religie maar een open politieke beweging waarvan de waarden zijn geïnspireerd door de oorspronkelijk christelijke opvatting: “Heb je naasten lief als uzelf” ofwel “Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden”. Vandaar dat we met overtuiging het label “christendemocratie” dragen. Een democratie steunt op vier kernwaarden: Solidariteit (sterke samenleving), rechtvaardigheid (eerlijke economie), rentmeesterschap (duurzaamheid) en gespreide verantwoordelijkheid (zorg voor elkaar).

Het CDA Pride Netwerk bestaat uit leden die willen meebouwen aan een land waar een ieder zich thuis kan voelen. Met leden vanuit het hele land en goed geworteld in de maatschappij heeft het netwerk ook een antennefunctie voor de partij betreffende LHTBI-gerelateerde actualiteiten. Het netwerk kan als contactpersoon en klankbord voor maatschappelijke organisaties, andere politieke regenboognetwerken en afdelingen binnen het CDA fungeren. Als lid van het netwerk word je op de hoogte gehouden van activiteiten en actualiteiten en kan je mee discussiëren over de onderwerpen. We hebben 100 leden nodig om als officieel netwerk bij het CDA geregistreerd te staan! Het lidmaatschap kost u niets maar is voor ons van onschatbare waarde. De afgelopen twee jaar zijn al meerdere activiteiten vanuit het Netwerk georganiseerd. https://www.cda.nl/pride

Bron en foto : https://www.beleven.org/feest/internationale_dag_tegen_homofobie_in_het_voetbal

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.