15 maart 2022

Maak van de Capelse Jongerenraad een vaste adviesraad

Het CDA Capelle vindt het belangrijk dat jongeren mee kunnen denken over onderwerpen die zij belangrijk vinden en dat ze actief betrokken worden bij besluitvorming. Op dit moment worden jongeren nog te weinig of te laat betrokken bij besluitvorming die belangrijk zijn voor jongeren. Arjan Benard, onze jongerenkandidaat, zat zelf zes jaar lang in de Jongerenraad en merkte van dichtbij hoe de lokale politiek de afgelopen jaren vaak ‘over’ jongeren praatte en niet ‘met’ de jongeren. Adviezen die de jongerenraad uitbrachten werden niet gelezen en pas aan het einde, als alle besluiten al waren genomen, werden in jongeren betrokken bij besluitvorming. Jongeren werden vaak gezien als een afvinkhokje en niet als serieuze gesprekspartner.

Het CDA Capelle wil daarom van de Capelse Jongerenraad een vaste adviesraad (zowel voor het College als de gemeenteraad) maken die de gemeente structureel adviseert over onderwerpen die zij belangrijk vinden. Het gaat namelijk over hun toekomst. De Jongerenraad heeft de afgelopen jaren laten zien dat zij een goede afspiegeling zijn van de Capelse jongeren en bewezen dat zij een betrouwbare gesprekspartner zijn.

Een groot deel van de Capelse jongeren gaat buiten Capelle naar school. Om ook deze jongeren te bereiken zijn jongerenvoorzieningen in iedere wijk broodnodig. Voor het financieren van zowel bestaande als nieuwe jongerencentra is een herbezinning nodig op het bovenwijkse jongerencentrum Capsloc. Capsloc staat nu op een locatie die niet toegankelijk is voor alle wijken. Voor ouders is het ook wel fijn om de jongeren van 12-18 jaar in de buurt te zien. Nu kunnen ouderen een onveilig gevoel hebben als groepjes jongeren op straat hangen en worden ze door handhaving weggestuurd. Maar er is geen alternatieve plek voor deze jongeren. Vandaar een jongerenvoorziening in elke wijk en ervoor zorgen dat het aanbod zo breed mogelijk aansluit bij de doelgroep.

Geef daarom jongeren ook een stem en betrek ze als serieuze gesprekspartner bij toekomstplannen voor de gemeente. 

Bron Logo CJR

Website : https://jongerenraad.capelle.nl/

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.