28 oktober 2020

Mijn Capelle

Deze week in de IJssel en Lek aan het woord fractievoorzitter Jolanda den Engelsman.

In 2006 is ons gezin vanuit Schenkel verhuisd naar een grotere woning  in Middelwatering. De Vogelbuurt is een fijne en groene buurt met bewoners die omzien naar elkaar en met bovendien de Koperwiek, de markt, het stadsplein en de vele kerken op loopafstand.

Het centrumgebied wordt opgeknapt, maar als raadslid vraag ik ook regelmatig aandacht voor de buurten erom heen. Er mag van mij wel meer aandacht besteed worden aan het groen, bestrating, parkeren, veiligheid en afval. Kom ik zelf iets tegen dan meld ik dit via de app. Dit werkt echt en het probleem is snel opgelost.

Met de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 ging het roer om. Als 55-jarige kon ik met vroegpensioen. Daardoor kreeg ik meer tijd voor het gezin, de kleinkinderen en het raadswerk, maar ook meer tijd om samen met de vrijwilligers van Wijkpunt Torenhof het hele jaar door activiteiten te organiseren voor ouderen en kinderen. Een 2e thuis voor samenzijn en zingeving als balans in mijn leven. 

Samen: is voor mij hoe we kijken naar het nu en de toekomst van Capelle. Omzien naar elkaar en beschermen van onze kwetsbaren in de samenleving . Hulp of voorzieningen zijn gemakkelijk te vinden. Huizen van de wijk kunnen daar een grote rol inspelen met op 1 plek informatie en ontmoeting. Dit gaat hand in hand met een goede digitale informatievoorziening.

In balans: Capelle gaat de komende jaren groeien. Nieuwe kansen voor werkgelegenheid en betaalbare en geschikte woningen voor o.a. jongeren en ouderen. Bouwen vraag om een goede balans van participatie, wonen, vervoer en groen. Participatie samen met inwoners of zoals in Rivium ook met de Rotterdamse buren. Meer woningen vraagt om een goede bereikbaarheid en doorstroming in heel Capelle. Voor de toekomst is het belangrijk dat we zoeken naar vervoersalternatieven zoals uitbreiding van de buurtbus, goede fietsverbindingen en fietsstallingen. Ik ben voor natuurinclusief bouwen en voor behoud en gedegen onderhoud van groen in alle wijken.

Samen en in balans, dat is mijn Capelle. Een gezonde stad waar het fijn is om samen te wonen en buiten te verblijven. Een stad om door te kunnen geven aan toekomstige generaties.

 

Jolanda den Engelsman
Fractievoorzitter en raadslid CDA

Profiel van Jolanda den Engelsman

E-mail            j.den.engelsman@capelleaandenijssel.nl
Website:        www.cda-capelle.nl
Twitter:          @CDACapelle
Facebook:     @CDACapelle

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.