27 juni 2022

Raadsvergadering 4 en 5 juli 2022

Zowel op maandag 4 juli  als op dinsdag 5 juli (aanvang 19.30 uur) vinden er raadsvergaderingen plaats.

Maanda 4 juli met o.a. de Jaarstukken en de Voorjaarsnota.

Dinsdag 5 juli 1e vergadering: Installatie nieuw college.

Dinsdag 5 juli 2e vergadering: Installatie nieuwe raadsleden, benoemen en beëdigen burgerraadsleden en bespreking Coalitieakkoord.

De vergaderstukken zijn in te zien via https://capelleaandenijssel.raadsinformatie.nl/dashboard hier kunt u ook de vergaderingen digitaal meekijken:

Coalitieakkoord : https://www.capelleaandenijssel.nl/coalitieakkoord-2022-2026

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.