2021 De stelling van..........................

Elk van de 9 Capelse politieke partijen bedenkt een stelling, waar de andere partijen op reageren. Zo laten we in de raadscommunicatie zien, wat er te kiezen valt volgende jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen.

Onderstaand de reactie van het CDA op de stellingen van de andere fracties. Pulicaties in het huis aan huis blad het Kontakt.

22-9-2021 De stelling van Leefbaar Capelle : “Preventief fouilleren invoeren om te voorkomen dat jongeren wapens bezitten en gebruiken”

Het CDA is voor de stelling: Het CDA staat positief tegenover preventief fouilleren. Maar het moet wel een onderdeel zijn van een brede aanpak om de veiligheid in Capelse risicogebieden te vergroten. Het preventief fouilleren door de politie mag bovendien alleen in aangewezen veiligheidsrisicogebieden. Dit zijn gebieden met een groot aantal wapenincidenten met bijvoorbeeld vuurwapens of messen.  Nu is het tijd om door te pakken, breng de gebieden in kaart en ga met een scala aan preventieve maatregelen (jongerenwerk, buurtteams, boa’s en camera’s) alvast aan de slag. Betrek ook de jongeren zelf en hun ouders/verzorgers bij deze campagne. Dit trekt de aandacht en stemt tot nadenken. 

06-10-2021 De stelling van de Capelse VVD: De gemeente moet naar haar eigen huishoudboekje kijken en niet de lasten verhogen.

Het CDA is voor de stelling: Het CDA wil dat de gemeente als een goede rentmeester met haar geld omgaat. Zorgvuldig, spaarzaam, transparant en gematigde lokale lasten. Dat betekent verstandig en duurzaam investeren met de financiële middelen die voorhanden zijn. Rijksinkomsten zetten we in voor taken die we van de Rijksoverheid krijgen. Wij willen niet dat we onze zorgplicht-taken voor onze inwoners verwaarlozen door investeringen in andere landelijke doelstellingen met onvoldoende middelen vanuit het Rijk. Naast behoud van gratis parkeren willen wij niet dat de OZB wordt verhoogd om nieuw beleid uit te voeren. Verhoging zetten we in principe als laatste mogelijkheid in om de begroting sluitend te krijgen. 

13-10-2021 De stelling van D66.

27-10-2021 De stelling van de SGP.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.