Buurtpreventie

Samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid voor een betere toekomst van Capelle aan den IJssel biedt perspectief en vertrouwen. Daarom ligt er een opgave voor ons allemaal: samen sterker staan dan alleen. De opdracht van gespreide verantwoordelijkheid is daarmee actueler dan ooit. Het CDA is een brede christendemocratische volkspartij, geworteld in alle lagen van de samenleving. Dat betekent dat mensen vooral tot persoonlijke groei komen door verantwoordelijkheid voor elkaar te nemen. Bij ons staat daarom de gemeenschap centraal. Dit houdt onder anderen in: betrokkenheid van mensen bij hun school, hun buurt, hun kerk, hun bedrijf of hun sportvereniging. Voor ons betekent politiek dan ook de erkenning van maatschappelijk initiatief. Dat is het draagvlak voor het leven in Capelle aan den IJssel.Een buurtpreventieproject draagt bij aan een gezellige, schone, veilige en rustige woon- en leefomgeving. Buurtpreventie door wijkbewoners is in eerste instantie gericht op een preventieve werking. Wijkbewoners lopen herkenbaar in hesjes op straat en leggen contacten in de buurt. Het team signaleert en maakt melding van vandalisme of vervuiling, bijv. over een kapotte vuilnisbak, verlichting of graffiti. Ook gaan zij in gesprek met jong en oud over hun gedrag of onveilige (verkeers)situaties, zoals fout parkeren of te hard rijden.

Een onderdeel is het opzetten van een WhatsApp groep. Iedereen in het bezit van een smartphone is in staat om zich aan te melden. Op deze manier ontstaat er al snel een fijnmazig web van sociale controle waardoor criminelen minder kans hebben om ongezien hun slag te slaan

Wanneer zet je Buurtpreventie / WhatsApp in?: Het versterken van de onderlinge contacten tussen wijkbewoners ‐ De buurt bewust maken van een eigen verantwoordelijkheid bij het onderhouden van een veilige en leefbare wijk. ‐ Behouden van een schone, gezellige en veilige woon- en speelomgeving (gevoel van veiligheid) ‐ 'Oud en jong' met elkaar in contact laten komen en ‐ het bevorderen van verkeersveiligheid

Welke ‘ingrediënten’ heb je nodig?: ‐ Training verzorgd door de politie ‐ Herkenbare groene hesjes/jasjes ‐ Ongevallenverzekering ‐ Ondersteuning van het opbouwwerk ‐ WhatsApp groep en beheerder.

Terugkoppeling: De wijkbewoners hebben nauw contact met gemeente, politie, handhaving en de WOP’s. De gemeente werkt als regiehouder en de politie verzorgt trainingen, adviseert, ondersteunt en gebruikt de input van de wijkbewoners. Ook het Wijk Overleg Platform (WOP) is een zeer betrokken partij die naast financiële ondersteuning bij iedere WOP-vergadering aandacht schenkt aan de voortgang en de huidige stand van zaken van buurtpreventie.

Wijkbewoners : uitvoering

Gemeente: Regie

Politie: verzorgt trainingen, adviseert, ondersteunt en gebruikt de input van de wijkbewoners.

Wijk Overleg Platform (WOP): financiële ondersteuning, voortgang en de huidige stand van zaken

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.