Fiets- en looproutes

Uit analyses van onder andere Fietsbalans blijkt dat er in Capelle veel gelopen wordt. In de verplaatsingen tot 7,5 kilometer ligt het aandeel van lopen op 30%. Doordat een aantal drukke verkeersaders Capelle doorsnijdt zijn er verschillende barrières die voor zowel fietsers als voetgangers hinderlijk zijn.   Het CDA vindt het belangrijk dat mensen zich zowel lopend als fietsend goed kunnen verplaatsten; dit geldt zeker voor mensen die slechter ter been zijn. Daarom stelt zij voor dat het gemeentelijk fiets- en looproutenetwerk nader wordt geanalyseerd op directe, veilige en toegankelijke fiets- en wandelroutes naar belangrijke bestemmingen voor voetgangers, zoals supermarkten, bushaltes en metrostations. Hierbij realiseert de gemeente in de 30 km-gebieden zo veel mogelijk autoluwe fiets- en looproutes met extra aandacht voor veilige fiets- en wandeloversteken van de 50 km wegen.  Specifieke aandacht moet er zijn voor veilige fietsroutes naar de scholen. Daarnaast worden verkeersregelinstallaties zoveel mogelijk fietsvriendelijker afgesteld zodat fietsers makkelijker door kunnen fietsen en bij regen extra groen krijgen. De gemeente bevordert het fietsen naar het werk binnen de eigen organisatie.   Het groeiende aantal fietsers, de minder vaardige fietsers en de toename van e-bikes en bijzondere fietsen als driewielers en transportfietsen vraagt extra aandacht van de gemeente. Bij aanleg van fietsvoorzieningen wordt minimaal uitgegaan van de landelijke richtlijnen. Specifieke aandachtspunten zijn voor wat betreft het CDA:    Voorrang voor fietspaden die 30 km wegen kruisen (o.a. in Schollevaar).    Herziening afrit Golfbaanpad naar kruising met Bermweg.    Aanpassing tunnel onder Algeraweg (verbreden of extra tunnel), deze tunnel is te smal voor het toegenomen fietsverkeer en tevens gebruik door voetgangers.    

Bovendien moeten de fietsroutenetwerken, maar ook de looproutenetwerken prioriteit krijgen in het onderhoud zodat fiets- en voetpaden en stoepen er ten alle tijden goed bijliggen voor fietsers, voetgangers en rolstoelgebruikers. ("Het CDA wil ook blijven investeren in voldoende bomen en groenvoorziening van hoge kwaliteit in de Capelse parken, plantsoenen en wijken.")

Bij gladheidsbestrijding geeft de gemeente prioriteit aan de (hoofd)fietsroutes. Daarnaast is fietsen niet alleen gezond, maar ook een duurzame manier van mobiliteit, dit vraagt wel om goed onderhoud en degelijke fietspaden en snelle fietsroutes, zeker nu het gebruik van de elektrische fiets toeneemt onder alle leeftijden. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.