Rotterdam Wet

2. Lokaal zorgbeleid

Het CDA streeft naar een samenleving waar mensen zoveel mogelijk mee kunnen doen, ongeacht geslacht, leeftijd, inkomen en eventuele beperkingen. Het CDA zet in op een samenleving die een goede sociale verbondenheid kent met gebundelde inzet van vrijwilligers, mantelzorgers en professionals in een hecht netwerk dat werkt volgens het principe 1 gezin, 1 plan, 1 hulpverlener. Mensen die het nodig hebben worden ondersteund op een wijze die bij hen past.

Wij willen ervoor waken dat we in de gemeente allerlei nieuwe regels gaan vastleggen die maatschappelijke problemen niet écht gaan oplossen. 

Het CDA wil mensen bewust maken van het belang van een verantwoord leven. Om zo problemen met hun gezondheid (lichamelijk of psychisch), besteedbaar inkomen of onwenselijke ontwikkelingen zoveel mogelijk te voorkómen.   

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.