Cultureel erfgoed

Het CDA wil dat er in Capelle een toekomstvisie komt van ons cultureel- en religieus erfgoed. Cultureel erfgoed gaat over ons gezamenlijk verleden, over samenleven en rentmeesterschap. Ook in Capelle dreigt bijvoorbeeld leegstand bij monumentale gebouwen. Om ons erfgoed voor de komende generaties bewaard en toegankelijk te houden willen we hiermee het keuzeproces van de eigenaars stimuleren en ondersteunen. We investeren in het behoud van onze betekenisvolle en beeldbepalende monumenten. Capelle kent hier al een paar mooie voorbeelden van. Behalve grotere restauraties ondersteunt de gemeente ook kleiner maar even waardevol cultuurhistorisch erfgoed, bijvoorbeeld door het verstrekken van kleine kredieten aan particulieren.

Dit willen wij voor Capelle

  • Het toegankelijk houden van waardevolle monumenten en kerken, kunstwerken, archieven, documenten en boeken voor komende generaties.
  • Wanneer religieus en cultureel erfgoed niet langer hun oorspronkelijke functie kunnen vervullen, zoekt de gemeente bij de transformatie actief mee naar nieuwe functies waarbij de ontmoeting centraal staat. Gestimuleerd wordt dat de eigenaren aansluiting zoeken bij maatschappelijke partners.
  • Het actief onder de aandacht brengen van het Capels Cultureel erfgoed.

 

Dit willen we niet: De sloop van beeldbepalende gebouwen, zoals het ING gebouw.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.