Schoolzwemmen (basisscholen)

Kan de gemeente het schoolzwemmen niet weer invoeren ? Het CDA zet in op kindvriendelijke buurten. Iedereen kind verdient een veilige en uitdagende leefomgeving. Veilig betekent in een waterrijke omgeving als Capelle ook dat kinderen snel leren omgaan met dat water en dus snel leren zwemmen.

Sinds het schoolzwemmen niet meer is opgenomen in de kerndoelen, waarin staat wat leerlingen op de basisschool moeten kennen en kunnen, is de gemeente vrij om al dan niet schoolzwemmen te geven. Dat betekent vaak dat het een zaak voor de ouders is. Zwembaden spelen hierop in met allerlei speciale programma's. Er is peuterzwemmen, kleuterzwemmen, gemengd zwemmen, ouderzwemmen en gewoon diplomazwemmen. Maar dit is niet voor iedereen betaalbaar.

Daarom wil het CDA dat er serieus gekeken wordt of schoolzwemmen weer mogelijk gemaakt kan worden voor de Capelse basisschoolleerlingen.  Bovendien vindt het CDA dat door verschillende sporten aan te bieden, waaronder het schoolzwemmen, kinderen naar verwachting meer gestimuleerd om te bewegen.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.