Toeristenbelasting

Het takenpakket van onze Gemeente is sterk uitgebreid en verzwaard. Dit zal de komende jaren alleen maar verder toenemen bij o.a. energietransitie, wonen, jeugdhulp en mobiliteit. Er staan daar niet altijd financiële middelen vanuit Rijk tegenover. De toekomst is vol onzekerheden, de gemeente moet als een goede rentmeester waken over haar middelen. Met opgebouwde reserves moet prudent omgegaan worden en gekeken worden welke uitgaven er de komende jaren nog gedaan moeten worden, zoals investeren in een schone en veilige buitenruimte. Voor het CDA is het dan ook zaak dat per jaar wordt gekeken naar het verhogen of verlagen van rekenpercentages voor toeristenbelasting. De prijs per overnachting is relatief laag in Capelle rond de 1,20 ten opzichte van 7,00 in het naastgelegen Rotterdam.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.