Zelfbewoningplicht

Het CDA is voor zelfbewoningplicht. Na een aangenomen motie is dit nu al het geval voor nieuwbouwwoningen. Per 1 januari 2022 is de Tijdelijke regeling inzake opkoopbescherming in werking getreden waarbij de gemeenteraad de bevoegdheid krijgt om een opkoopbescherming in te voeren voor bestaande goedkope en middeldure koopwoningen, zodat deze koopwoningen niet kunnen worden opgekocht om te verhuren (behalve verhuur aan eerste- of tweedegraads familieleden). Hiermee de gemeenteraad deze bevoegdheid alleen kan aanwenden indien dat noodzakelijk en geschikt acht voor het bestrijden van schaarste aan goedkope en middeldure koopwoningen of voor het behoud van de leefbaarheid van de woonomgeving.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.