Zondag openstelling (winkels)

Op dit moment worden de winkelcentra met name bezet door grote ondernemers. De kleine ondernemer wordt uit deze winkelcentra gedrukt. De gemeente moet stimuleren dat een deel van de ruimte voor kleine, plaatselijke ondernemers beschikbaar wordt gesteld.  Kleine, plaatselijke ondernemers voelen de druk van de ruime winkel-openstellingstijden, met name op zondag. De koopzondagen lijken het belang van de grote, landelijke winkelketens te dienen. Het draagvlak voor ruime winkel-openstellingstijden is onder de gemiddelde ondernemer in Capelle niet hoog.

De huidige zondagsopenstelling terugdraaien is niet aan de orde; het CDA begrijpt dat veel burgers de koopzondagen als nuttig en prettig ervaren. Wel wil het CDA dat de gemeente meer rekening houdt met de belangen van de kleine ondernemer.  De huidige zondagsopening van winkels blijft, maar we willen niet tornen aan de starttijd van 12:00 uur en we blijven tegen een druk in welke vorm dan ook op winkeliers om tegen hun zin open te moeten zijn op zondag.

In oktober 2017 hebben Albert Heijn Koperwiek, Albert Heijn Schollevaar en Albert Heijn De Terp en Wereldhave verzocht om op 24 december eerder dan 12.00 uur de winkels te openen en wel om 9.30 uur.Op 14 december 2017 heeft de gemeenteraad besloten om bij de Verordening winkeltijden 2015 Artikel 2, lid 2 de volgende zin toe te voegen: "Als 24 december op een zondag valt, mogen de winkels open om 09.30 uur". Het CDA heeft toen tegen gestemd en bljft hier ook tegen om een ruimte te geven aan een rustig kerkgang in de ochtend. De volgende zondagen zijn 24 december 2023 en 24 december 2028.

https://capelleaandenijssel.raadsinformatie.nl/vergadering/368108#ai_3701364

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.