Zondag openstelling (winkels)

Op dit moment worden de winkelcentra met name bezet door grote ondernemers. De kleine ondernemer wordt uit deze winkelcentra gedrukt. De gemeente moet stimuleren dat een deel van de ruimte voor kleine, plaatselijke ondernemers beschikbaar wordt gesteld.  Kleine, plaatselijke ondernemers voelen de druk van de ruime winkel-openstellingstijden, met name op zondag. De koopzondagen lijken het belang van de grote, landelijke winkelketens te dienen. Het draagvlak voor ruime winkel-openstellingstijden is onder de gemiddelde ondernemer in Capelle niet hoog.

De huidige zondagsopenstelling terugdraaien is niet aan de orde; het CDA begrijpt dat veel burgers de koopzondagen als nuttig en prettig ervaren. Wel wil het CDA dat de gemeente meer rekening houdt met de belangen van de kleine ondernemer.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.