beweegvriendelijke en gezonde leefomgeving:

Ontmoeten: beweegvriendelijke en gezonde leefomgeving: De fysieke omgeving kan een belangrijke bijdrage leveren aan het bevorderen van contacten tussen inwoners: daarom zoeken we actief naar goede ontmoetingsplekken en we faciliteren die waar nodig. Hierbij kan gedacht worden aan gemeenschappelijke (multifunctionele) ruimten/binnentuinen waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Niet altijd het klassieke buurthuis; het kunnen ook kerken, kringloopwinkels of koffiecorners van supermarkten zijn. Iedereen hoort erbij. Het is belangrijk dat mensen elkaar ontmoeten buiten de eigen ‘bubbel’. Het stimuleren van ontmoetingen tussen mensen met goede banen en opleidingen met inwoners in een kwetsbare positie is hierbij van belang. Dat draagt bij aan wederzijds inlevingsvermogen en empathie.

Dit willen wij voor Capelle

  • Creëren van (meer) gemeenschappelijke, multifunctionele ruimten waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.
  • Aanstellen van zogenoemde verbindingsofficieren die ontmoetingen en samenwerkingen stimuleren in wijken waar mensen met verschillende achtergronden wonen.

Kindvriendelijke buurten: De buurt waarin kinderen opgroeien is erg belangrijk. Ieder kind verdient een veilige en uitdagende leefomgeving waarin het kan spelen en veilig opgroeien. Het CDA vindt het van belang dat kinderen veel buiten kunnen spelen: ze leren daardoor spelenderwijs samen te leven. Ook is buitenlucht gezond en draagt beweging bovendien bij aan het voorkomen van overgewicht. Een goede inrichting van de openbare ruimte die buiten spelen mogelijk en aantrekkelijk maakt is daarom essentieel. Schoolpleinen, sportveldjes zoals Cruyff Courts en speelplaatsen kunnen daar een goede rol bij spelen. Een andere voorwaarde is natuurlijk dat de buurten waarin kinderen opgroeien veilig zijn.

Dit willen wij voor Capelle

  • In kinderrijke buurten een gerichte aanpak van criminaliteit en verkeersonveilige situaties.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.