Dierenwelzijn & biodiversiteit

In Capelle hebben wij oog voor dierenwelzijn. Het CDA wil dat de gemeente bij het beheer van de openbare ruimte naar mogelijkheden zoekt om biodiversiteit te versterken. In overleg met bewoners, woningcorporaties en projectontwikkelaars worden plannen gemaakt en uitgevoerd die ervoor zorgen dat er in woonwijken en bedrijventerreinen meer vogels, vlinders en bijen kunnen leven. Bij (toekomstig) beleid wat raakvlak heeft met dierenwelzijn, wordt het onderwerp integraal mee wordt genomen. De nota Dierenwelzijn 2012-2015 is in eerste aanleg het uitgangspunt of wordt herzien. Zolang er sprake is van een Voedselbank in Capelle mag een dierenvoedselbank niet ontbreken. Voor het CDA zou dit aan elkaar gekoppeld kunnen worden.

Voor de hond is beweging van groot belang voor zijn lichamelijke en geestelijke gezondheid. Voor het CDA geldt dat in iedere wijk voldoende veilige losloopgebieden aanwezig zijn. Op reguliere routes waar een opruimplicht geldt zijn voorzieningen om poepzakjes weg te gooien.

Er wordt ingezet op handhaving om hondenpoepoverlast en loslopen op plekken waar dit niet is toegestaan te bestrijden. Nu de hondenbelasting als doelbelasting is afgeschaft dienen er voldoende middelen beschikbaar te zijn voor een veilig en beweegvriendelijk hondenbeleid. In kader van bijtincidenten of verontrustende signalen is er een laagdrempelig meldpunt.

Ruiters krijgen de ruimte in o.a. het Schollebos. In overleg met de ruiters wordt gekeken naar veilige routes. Wel is het CDA van mening dat paardenuitwerpselen niet thuishoren op voet- en fietspaden of op de rijbaan. De gemeente draagt zorg voor opvang van gevonden gezelschapsdieren en het afvoeren van kadavers op het land.

Toename van woningbouw en het gebruik van de buitenruimte vraagt ook om een goed welzijnsbeleid voor dieren en insecten in onze buurten, wijken of het Schollebos om biodiversiteit te behouden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.