Florabuurt

13+14 december 2021 Raadsvergadering Gebiedsvisie en gebiedspaspoort Middengebied. Het CDA heeft tegen het voorstel tot vaststellen van de Gebiedsvisie en het gebiedspaspoort Middengebied gestemd.

 

20 april 2020 Florabuurt koersdocument, waarom toen wel een ja van het CDA! In een lange 1e digitale Raadsvergadering op maandag 20 april 2020 is het koersdocument Florabuurt besproken. Zoals afgesproken een tussenstand, na de vele bewonersbijeenkomsten met een visie en koers richting de concept Gebiedsvisie.

Drie punten speelde deze avond een belangrijke rol, de bouw van 16 grondgebonden woningen aan de Wingerd, een toren aan de Dotterlei en een keuze voor een scenario voor het middengebied. Naast insprekers vanuit de wijk, heeft de Raad ook een richting mee gegeven aan de wethouder tot het opstellen van de concept Gebiedsvisie.

Wingerd 16 grondgebonden woningen: De bezwaren van de bewoners zijn door de zeven oppositiepartij, middels een amendement ondersteund om deze niet te bouwen. De bewoners aan de Wingerd zouden een onevenredige hoeveelheid groen kwijtraken, twee van de drie groene hofjes. Hoewel voor de fractie van Leefbaar Capelle deze woningen geschrapt konden worden waren zij niet bereid om het amendement mee te tekenen. Zij gaan hierbij uit dat de wethouder dit meeneemt in zijn voorstel. Dit vonden wij jammer, hiermee had de raad direct een richting in de koers aangegeven. Met al deze bezwaren gaat het CDA er vanuit dat de wethouder met een weloverwogen voorstel komt die hieraan recht doet.

Dotterlei toren: Voor deze nieuwbouw van 80 woningen is de status dat dit een verkenning is naar wenselijkheid, ofwel er is nog geen definitief besluit genomen tot bouw. Zoals maandagavond is aangegeven mag woningenbouw geen compensatie zijn om een plan financieel haalbaar te maken. Maar bouwen zal op basis zijn van behoefte aan woningen. Het CDA is hierbij van mening dat je niet naar een buurt moet kijken maar naar de gehele wijk. Schenkel biedt een zeer gevarieerd aanbod van type woningen, van sociale woningbouw Flora/Bloemenbuurt tot aan vrijstaande huizen aan de ’s Gravenweg.

Voor of tegen het Koersdocument Het CDA heeft wel voor het koersdocument gestemd ondanks dat er nu geen meerderheid was om de Wingerd woningen en Dotterlei Toren niet verder mee te nemen in de uitwerking. Nu tegenstemmen zou ook een nee zijn tegen het opknappen van de portiekflats en de ontwikkelingen in het middengebied, die wel kunnen rekenen op draagvlak vanuit de bewoners. Het middengebied als kloppend hart van de buurt. Nieuwe woningen, scholen, maatschappelijke functies, groene buitenruimte, ontmoetingsplekken voor jong en oud. Dit zijn voor het CDA de elementen die een echte verrijking geven aan de buurt en die je niet verder wilt vertragen, we zijn immers al twee jaar bezig.

Het CDA heeft ook gekozen voor scenario 2, hierbij nog wel aandacht gevraagd voor de positie van het Huis van Wijk. Dit is de plek die de komende tijd belangrijk wordt voor de ontmoetingsactiviteiten en het uitvoeren van de sociale opgaven. Net als de bewoners is het CDA benieuwd hoe de daadwerkelijk invulling gaat worden.

Vervolg Samen met de bewonersorganisaties en stakeholders wordt de koers verder uitgewerkt in een concept gebiedsvisie. Naast insprekers vanuit de wijk, heeft de Raad ook een richting mee gegeven aan de wethouder, zoals hij zelf aangaf dat dit niet tegen dovemansoren was. Het CDA gaat er dan ook vanuit dat de wethouder, gezien alle input, met weloverwogen concept Gebiedsvisie terugkomt bij de gemeenteraad.

Later dit jaar gaat de gemeenteraad nog in gesprek met de wethouder over een integrale kijk op de woningbouw in Capelle. Wat is er nodig, en waar kan dit nog gebouwd worden. Het CDA zal hierin ook de woningbouwontwikkelingen in de Florabuurt mee laten wegen.

 

Informatie

Jolanda den Engelsman

Fractievoorzitter/raadslid CDA Capelle aan den IJssel

06-245 23 167

[email protected]

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.