Inclusiviteit en anti-discriminatie

Inclusiviteit en anti-discriminatie

  • Wij willen blijven inzetten -samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties- op preventieve en positieve campagnes of projecten, op welk gebied dan ook, om uitsluiting en discriminatie te voorkomen.
  • Wij willen dat de gemeente een voorbeeldfunctie vervult om als werkgever er zorg voor te dragen dat iedere potentiële sollicitant (ongeacht geslacht, achtergrond, geaardheid of beperking) zich uitgenodigd voelt om te reageren op een vacature.
  • Iedere werknemer in dienst van de gemeente heeft een sociale en fysiek veilige werkomgeving.

Meerjarenplan LHBTI Capelle aan den IJssel 2019-2022

Capelle heeft als Regenbooggemeente een voorbeeldfunctie. Het CDA blijft inzetten -samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties- op preventieve en positieve campagnes of projecten, op welk gebied dan ook, om uitsluiting en discriminatie te voorkomen. Wij willen dat de gemeente een voorbeeldfunctie vervult om als werkgever er zorg voor te dragen dat iedere potentiële sollicitant (ongeacht geslacht, achtergrond, geaardheid of beperking) zich uitgenodigd voelt om te reageren op een vacature. Iedere werknemer in dienst van de gemeente heeft een sociale en fysiek veilige werkomgeving.

Vanuit nog lopende zaken zet het CDA zich in dat er op tijd, door het College, een nieuw Meerjarenplan 2023-2026. Als aandachtspunten meenemen terugkeer van een Regenboog-ambassadeur, het betrekken van maatschappelijke en vrijwilligersorganisaties bij het opstellen van het nieuwe meerjarenplan, meer bekendheid geven aan het beleid en dat de huidige budget minimaal gelijk blijft, ook als Rijksgelden verminderen. Hard maken voor het realiseren van het opgenomen Regenboogobject, zoals een Regenboogpad. (bijvoorbeeld bij het opnieuw inrichten van het Stadsplein in 2022-2024) Daarnaast inzetten dat na de verkiezingen de Lokaal Inclusief Agenda (LIA) z.s.m. naar de raad komt (gepland Q2-2022).

Het CDA Capelle aan den IJssel heeft in de afgelopen periode zich hard gemaakt om het College te bewegen tot het opstellen van de Lokaal Inclusief Agenda (LIA).Dit gaat echter pas vorm krijgen na de gemeenteraadsverkiezingen. In de commissie BVM van 1 april 2019 heeft het CDA onder de noemer sportveiligheid haar zorgen geuit over oa. de onbekendheid met de vertrouwenspersoon van sportverenigingen en een veilig sportklimaat. Dit heeft geresulteerd dat dit is opgenomen in lokaal sportakkoord waar het CDA intensie mee heeft gedacht bij het opstellen van beleid. Juni 2021 meegetekend met open brief raad aan college mbt ontwikkelingen in Hongarije. Hierop is de Regenboog vlag is gehesen en regenboogverlichting in gemeentehuis.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.