ING gebouw

Begin februari 2022 was er een ingezonden brief over de voortgang van de ontwikkelingen rondom het ING-gebouw, aan de Kerklaan 450. De briefschrijver roept op om dit pand van de sloop te redden. De zorgen van de briefschrijver zijn terecht. Het ING-gebouw is een karakteristiek pand en er bestaan gelukkig goede ideeën over een nieuwe bestemming. Het CDA zit dicht op dit dossier. Al in 2019 hebben wij met een motie het college opgeroepen om te onderzoeken hoe dit pand kan worden behouden. Er zijn op dit moment gesprekken gaande met maatschappelijke instellingen om te bekijken in hoeverre het mogelijk is dat zij hun intrek nemen in dit pand. Dat is bemoedigend. Naast deze bestemming zou dit pand de functie kunnen krijgen van centrum voor duurzaamheid en circulariteit, als onder andere het Repaircafé en het Energieloket hun intrek zouden kunnen nemen op de begane grond. Hiermee zou het iconische gebouw, behouden blijven en zou Capelle verrijkt worden met een goed bereikbare locatie voor informatie over duurzaamheid en de gewenste transitie richting circulariteit.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.