Mediabeleid

Na de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 wordt het Mediabeleid opgesteld in samenhang met een vervolg op het Communicatieplan 2016-2019.

 

Landelijk CDA coalitieonderhandeling standpunt: Democratische rechtsorde: Voor alle gemeenten Om de onafhankelijkheid van de pers op lokaal niveau beter te waarborgen, hevelen we de financiering hiervan over van het Gemeentefonds naar landelijke financiering en investeren we extra.

Landelijk CDA 12-3-2021 Lokale en regionale media zijn de afgelopen jaren steeds meer onder druk komen te staan. Veel media bevinden zich in zwaar weer. Bijvoorbeeld door het teruglopen van advertentie inkomsten. Het landelijk CDA wil structureel 20 miljoen investeren in de ondersteuning van lokale en regionale media. Hoekstra: ''Journalisten zijn van onschatbare waarde voor onze democratie. Juist ook op lokaal en regionaal niveau. Wij moeten ervoor zorgen dat zij ook in de toekomst hun belangrijke rol kunnen vervullen.'' Naast dat lokale en regionale media een belangrijke rol spelen in het verschaffen van informatie, kunnen zij ook belangrijk zijn voor het behoud van streektalen.

 

Commisariaat voor Media aanwijzing Capelle aan den IJssel: 16-3-2021 Het Commissariaat besluit Stichting Lokale Omroep Capelle aan den IJssel aan te wijzen als lokale publieke media-instelling voor de verzorging van de publieke mediadiensten in de gemeente Capelle aan den IJssel; II. het Commissariaat bepaalt dat het besluit onder punt I. geldig is van 22 augustus 2020 tot 22 augustus 2025; III. het Commissariaat besluit de aanwijzingsaanvraag van Stichting Capelle Media af te wijzen. https://www.cvdm.nl/besluiten/aanwijzing-stichting-lokale-omroep-capelle-aan-den-ijssel

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.