Openbaar vervoer (gratis)

Gratis openbaar vervoer stelt AOW-gerechtigde in staat -ongeacht het inkomen - langer zelfstandig te wonen, andere te bezoeken naar ontmoetingsplekken te gaan en in beweging te blijven. Door de vergrijzing zal waarschijnlijk een verschuiving gaan plaatsvinden naar WMO-vervoer. Het CDA wil onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor gratis OV voor andere (kwetsbare) doelgroepen. Omdat uitbreiding van de groep die gebruik kan maken van gratis vervoer leidt tot meerkosten is een onderzoek naar mogelijke differentiatie in het aanbieden van gratis openbaar vervoer aan AOW-gerechtigden wenselijk. Dit mede gezien het feit dat een steeds grotere groep AOW’ers een hoge sociale mobiliteit hebben; dit zijn veelal AOW’ers met hoge(re) aanvullende pensioenen

Binnen stedelijk gebied zijn goede OV-voorzieningen belangrijk. Goed en aantrekkelijk OV vermindert de afhankelijkheid van de auto. De bestaande metroverbindingen worden goed gebruikt voor ritten van/naar bestemmingen in Rotterdam en verder. De metro kan nog beter benut worden door uitbreiding van parkeerplaatsen en stallingen (met laadpalen voor auto’s en e-bikes) en ruimte voor leenfietsen en deelauto’s. Wij dringen aan op het aanleggen van een metroverbinding tussen Capelsebrug en Krimpen waarmee de Algeracorridor wordt ontlast. Ook de spoorlijn richting Gouda biedt veel kansen, die momenteel nog maar beperkt worden benut.

Interwijkse verbindingen: Het gebruik van het openbaar vervoer tussen de wijken in Capelle en aangrenzende wijken van Rotterdam en Krimpen, van/naar het IJsselland ziekenhuis en van/naar de bedrijven in het Hoofdweggebied is in de praktijk erg klein. Zo heeft de wijk Oostgaarde maar één busverbinding.
Met de introductie van de buurt/wijkbus is dat wel enigszins verbeterd, maar wat het CDA betreft niet genoeg. De gemeente moet zich binnen de regio sterker maken voor een betere kwaliteit van de busverbindingen. De mogelijkheden voor bewoners zonder auto zijn beperkt en in de meeste situaties is het aanbod niet aantrekkelijk genoeg als alternatief voor de auto. Oplossing van de problemen vergt maatwerk. Om Capelle op langere termijn bereikbaar te houden is een goed samenspel van auto, fiets en vormen van collectief vervoer nodig. In het Rivium wordt daar nu een begin mee gemaakt. Het CDA wil in de toekomst onderzoeken of de gemeente dit concept, na evaluatie van de ervaringen in het Rivium, kan uitrollen naar andere wijken en bedrijfsterreinen.

Daarnaast wil het CDA meer aandacht voor vormen van vraagafhankelijk vervoer. Dit kan met name een belangrijke aanvullende functie hebben in het voor- en natransport naar reguliere OV-verbindingen. Wij willen reizigers op aanvraag vanuit diverse locaties naar OV-haltes vervoeren (voorbeeld: parkshuttles). Wij stimuleren op dit gebied maatschappelijke (vervoer)initiatieven en innovaties op ICT-gebied. Nieuwe combinaties in het doelgroepenvervoer bieden nieuwe mogelijkheden. Inwoners kunnen zelf bijdragen aan duurzaam vervoer door bijvoorbeeld gebruik te maken van huurauto’s, autodelen, etc. Bedrijven kunnen werknemers stimuleren tot duurzamer vervoer. De gemeente faciliteert het contact tussen bedrijven en OV-concessiehouders, voor het organiseren van maatwerkoplossingen. Mensen met een beperking moeten zonder hinder gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer.

Dit willen wij voor Capelle

  • Onze gemeente maakt zich binnen de regio sterk voor verbetering van het busnetwerk in en rond Capelle aan den IJssel.
  • Onze gemeente maakt samen met bedrijven, winkelcentra en ook het ziekenhuis afspraken over betere OV-diensten “op maat”, incl. de financiering ervan.
  • Met bedrijven in het Hoofdweggebied willen wij fors inzetten om de bereikbaarheid van die bedrijven vanaf de stations Schollevaar en Alexander te verbeteren.
  • Realisering van meer regionale OV-knooppunten, met goede overstapmogelijkheden en bijbehorende voorzieningen (stalling fietsen, oplaadmogelijkheden elektrische fietsen, beschut overstappen).
  • Hoogwaardige vormen van Openbaar Vervoer, dat kan door dunne OV-lijnen te bundelen tot een dikkere lijn waar de bus vaker rijdt (bijv. eens per kwartier).
  • Met (Collectief) Vraagafhankelijk Vervoer willen wij nog beter inspelen op de vraag van de reiziger.
  • In de plannen van de regio willen we meer aandacht voor de NS-lijn naar Gouda en verder naar Utrecht en Amsterdam, o.a. door een hogere frequentie en betere verbindingen tussen Alexander resp. Schollevaar NS en de rest van Capelle.
  • Wij vinden dat mensen met een beperking zonder hinder gebruik moeten kunnen maken van het openbaar vervoer. Daarom willen wij onderzoeken of het openbaar vervoer toegankelijk is voor minder validen. Het is belangrijk dat iedereen kan deelnemen aan de samenleving en met name ook het bereiken van een werk of schoollocatie.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.