Veiligheid

Mensen moeten zich thuis, beschermd en geborgen voelen. Dit geldt te meer voor gezinnen met kinderen en senioren. Criminaliteit heeft een grote impact op het slachtoffer, diens directe omgeving en het veiligheidsgevoel in de samenleving. Inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en professionals in de wijken zijn bekend met de problematiek. Met hen moet de overlast en criminaliteit in kaart gebracht worden.

Afgelopen jaren stijgt het aantal buurtruzies en met het vele thuiswerken door coronamaatregelen ontstaan soms ergernissen tussen buren. Buurtbemiddeling (bijvoorbeeld door wijkcoördinatoren) is een eenvoudig instrument dat hierbij een rol kan spelen.

Capelle kent meerdere plekken met langdurige ernstige overlast of onveilige situaties. Cameratoezicht kan hierbij een preventieve werking hebben en draagt bij aan de veiligheidsbeleving en ondersteunt de opsporing van daders.

Het CDA staat positief tegenover preventief fouilleren. Maar het moet wel een onderdeel zijn van een brede aanpak om de veiligheid in Capelse risicogebieden te vergroten. Het preventief fouilleren door de politie mag bovendien alleen in aangewezen veiligheidsrisicogebieden. Dit zijn gebieden met een groot aantal wapenincidenten met bijvoorbeeld vuurwapens of messen.

Nu is het tijd om door te pakken, breng de gebieden in kaart en ga met een scala aan preventieve maatregelen (jongerenwerk, buurtteams, boa’s en camera’s) alvast aan de slag. Betrek ook de jongeren zelf en hun ouders/verzorgers bij deze campagne. Dit trekt de aandacht en stemt tot nadenken.

Hulpverleners verdienen respect en waardering voor de belangrijke rol die zij hebben in onze samenleving. Geweld, agressie en intimidatie kan op geen enkele manier worden geaccepteerd.

Handhandhaving moet een duidelijk en herkenbaar gezicht krijgen. De burgemeester, als boegbeeld van de gemeente, is hiervoor de aangewezen persoon.

Vuurwerk is voor vele mensen een leuke traditie. We mogen onze ogen echter niet sluiten voor de mogelijke gevaren van met name illegaal vuurwerk en geweld tegen hulpverleners. Handhaving op illegaal vuurwerk verdient daarom een stevige aanpak. Geweld tegen hulpverleners wordt niet getolereerd.

 

Dit willen wij voor Capelle

 Werken met wijkveiligheidsplannen, wijkcoördinatoren en veiligheidsagenda’s per wijk ter bestrijding van de criminaliteit.

 Als onderdeel van een brede aanpak om de veiligheid in Capelle te bevorderen zijn wij – onder voorwaarden - voor preventief fouilleren.

 Cameratoezicht met als eerste doel preventie van overlast en criminaliteit.

 Geweld, agressie en intimidatie van hulpverleners wordt niet getolereerd.

 Burgemeester wordt in het college van B&W verantwoordelijk voor handhaving.

 Wij zijn een voorstander van (legaal) vuurwerk, hierin volgen wij het landelijk beleid

 

Foto: Beeldbank CDA landelijk

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.