04 juni 2022

EEN TOTALE OMSLAG…

De afgelopen 2 jaar waren door corona voor velen een totale omslag in het dagelijkse leven. We zijn er allemaal getuigen van geweest en iedereen heeft zo zijn eigen verhaal en ervaringen. Voor mij waren de afgelopen 2 jaar een zoektocht naar een verrassende uitkomst.

Mijn werk overdag ging hoofdzakelijk door. Met name thuis werken en heel af en toe naar kantoor (met het geluk een eigen kamer te hebben). De avonden werden totaal anders ingevuld. In de avonden ben ik actief als dirigent en muziekdocent, deze werkzaamheden kwamen deels stil te liggen, met als gevolg geen activiteiten op avonden.  

In 2020 raakte ik geïnteresseerd in de gemeentepolitiek. Van huis uit trouw op het CDA gestemd, maar ook gevolgd. Landelijk heeft het CDA veel voor haar kiezen gehad. Ook lokaal heeft dit zijn effect gehad. Ondanks deze ontwikkelingen vind ik het belangrijk dat juist het CDA een positie moet krijgen binnen de landelijke-, provinciale- en gemeentelijke politiek. De betrokkenheid en belangstelling voor de politiek werd alleen maar meer en dat heeft mij besloten om mij aan te sluiten bij het CDA.   

Al snel merkte ik dat ik meer wilde dan alleen maar aan de zijlijn staan. Na een oproep om je aan te melden als kandidaat op de kandidatenlijst voor de Gemeenteraadverkiezingen in maart 2022, heb ik na enkele gesprekken met CDA leden besloten mij daarvoor beschikbaar te stellen. In de zomer 2021 waren de gesprekken en werd ik na de zomer benaderd door de voorzitter van het CDA Harderwijk-Hierden met de mededeling dat ik een mooie vijfde plek mag krijgen op de lijst. Later ben ik opgeschoven naar de vierde plek. Een serieuze plek op de lijst.

In het najaar heb ik meegelopen bij fractievergaderingen, betrokken bij dossiers en veel gesproken met CDA-raadsleden. Alles met elkaar een drukke periode. Na de presentatie van de top 7 tijdens de ledenvergadering in het najaar werd het serieus. 
Na een periode van campagne voeren, was het eindelijk zover. De gemeenteraadverkiezingen. Een bijzonder moment om mee te mogen maken en tijdens de uitslagen avond met een dubbel gevoel naar huis gegaan. Enerzijds een lichte teleurstelling, anderzijds ook dankbaarheid. Een teleurstelling omdat we als partij een zetel hebben verloren. Dankbaarheid dat er vertrouwen is van veel Harderwijkers en Hierdenaren en daardoor het CDA met 3 zetels in de gemeenteraad mag komen. 

Concreet hield dit voor mij in dat ik geen zetel krijg in de gemeenteraad. Wel zal ik als fractievertegenwoordiger actief zijn en de fractie waar nodig ondersteunen. Wat aanpassingen in de agenda en het was goed te combineren. Direct na de verkiezingen is de fractie gelijk bij elkaar gekomen. Met een nieuwe samenstelling van de fractie is het onderzoeken wie in welke commissie zitting gaat nemen en direct gingen we over tot de orde van de dag. Want er moet gewerkt worden. 

Bij de verdeling van de commissies, ga ik mij inzetten voor de commissie samenleving. Al snel stond de eerste commissievergadering op de agenda en heb ik deze met Andrea mogen voorbereiden en ook bijgewoond als fractievertegenwoordiger. Een totaal nieuwe ervaring en beleving, interessante onderwerpen en veel geleerd. 

Mijn eerste bezoek als fractievertegenwoordiger was de “Verdiepingsslag buitengebied Harderwijk en Hierden” in het Dorpshuis te Hierden. Gerdien en ik zijn hierbij aanwezig geweest. In gesprek gaan met inwoners wat dit voor hen kan gaan betekenen. De voor en tegens, enthousiasme, twijfels en afkeer. Belangrijk om ook als CDA hier te zijn en te luisteren en ervaren hoe het wordt ontvangen in Hierden, wat voor impact dit heeft. 

Ondertussen werd gestart met de coalitie onderhandelingen. De winnaar van de verkiezingen heeft een verkenner aangesteld en duidelijk werd dat de coalitie-variant van de partijen Harderwijk Anders, ChristenUnie, CDA en D66 de voorkeur genoot. 

Gaandeweg de coalitiebesprekingen was uiteindelijk het bericht dat er een coalitieakkoord ligt en dat er de nodige voorbereidingen werden getroffen. Nummer 1 van de CDA-fractie, Wilco Mazier, is beoogd wethouderskandidaat en daardoor komt er voor nummer 4 op de lijst een zetel vrij voor het CDA in de gemeenteraad. Voor mij breekt er een tijd aan om alsnog tijd en ruimte te maken voor mijn toekomstig raadslidmaatschap. Uiteindelijke conclusie, een totale omslag van mijn agenda.

Duidelijk is dat ik met hart en ziel mij wil inzetten voor Harderwijk-Hierden en het CDA. Een zeer groot deel van mijn werkzaamheden, als musicus, ga ik mee stoppen. De komende 2 maanden zullen veel projecten en werkzaamheden afgerond worden. Drukke maanden zullen volgen, zodat ik mij uiteindelijk volledig kan richten op het raadslidmaatschap. Ook in mijn dagelijkse werkzaamheden wil ik minder gaan werken om ook overdag beschikbaar te zijn voor Harderwijk-Hierden en het CDA. 

Mijn eerste ervaringen zijn positief. Een warm welkom, kundige fractieleden en er wordt eerlijk, direct en respectvol met elkaar omgegaan. Ruimte om te leren en ruimte om jezelf te zijn. Er zit veel kennis en kunde in de fractie, waar ik veel van kan en mag leren. Ik kijk er erg naar uit om aan de slag te gaan. Dank voor het vertrouwen van het bestuur, fractie en alle mensen die op mij hebben gestemd. 

Ik kijk er ontzettend naar uit om met de fractie de komende 4 jaar flink aan het werk te gaan voor ons prachtige Harderwijk en Hierden.   

Ik ben voor u altijd bereikbaar op onderstaande contactgegevens.
Adriaan Bruinink
Fractievertegewoordiger
06-12123509
a.bruinink@harderwijk.nl

Door: Adriaan Bruinink, Fractielid

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.