Ledenvergadering

De Najaars Ledenvergadering is gepland op woensdag 2 november. Locatie en agenda worden later bekend gemaakt.

Hieronder leest u het verslag van onze Voorjaars Algemene Ledenvergadering (ALV) op woensdag 8 juni. De agenda en stukken kunt u nalezen via de link onderaan de pagina.


Op 8 juni hielden we onze algemene ledenvergadering van het voorjaar (ALV) in het Oude Stadhuis. Deze locatie hadden we een half jaar eerder ook geboekt. Toen kon het niet doorgaan, maar nu was er wel uitgebreid ruimte voor ontmoeting met meer dan 30 aanwezige leden.

Na de ontvangst met koffie in de sfeervolle ‘huiskamer’ van het Stadhuis konden we gebruikmaken van de oude Raadszaal. De opening van John werd voorgedragen door Olga, die er nog een persoonlijke noot aan toevoegde. Rob en Andrea deden verslag van de recente activiteiten van het bestuur en de fractie en onze penningmeester Arno presenteerde de jaarrekening 2021. De kascommissie bestaande uit Robert de Vries en Maurice de Paauw gaven aan dat de cijfers kloppen, waarop de jaarrekening unaniem werd vastgesteld en iedereen akkoord is over het gevoerde beleid. Robert zwaait af en Jeroen de Jong treedt toe tot de kascommissie voor volgend jaar. Marjoleine Brielsman vroeg of het verslag van de vorige ALV niet formeel vastgesteld moet worden. Dit is de afgelopen jaren niet gedaan, maar het bestuur zoekt dit uit. Het verslag is wel altijd gepubliceerd in de info en later de nieuwsbrief.

Daarna was het tijd om personen te bedanken voor de jaren dat ze actief zijn geweest; Olga Maarleveld in het bestuur, Ida, Dennis en Peter in de fractie en Jeroen als wethouder. Rob gaf iedereen een persoonlijk dankwoord en overhandigde een fles wijn. Helaas kon Peter er niet persoonlijk bij zijn. Zijn fles wijn is thuisbezorgd. 

In het gedeelte na de pauze blikten we terug op de gemeenteraadsverkiezingen. Andrea blikte terug op de campagne en de uitslag. De campagne is goed verlopen, het CDA was duidelijk zichtbaar en we zaten met het standpunt over afval aan de goede kant. Behoud of zelfs zetelwinst was de doelstelling, maar gezien het landelijke sentiment en de forse winst van lokale partijen is dit toch een goede uitslag. Het verlies bleef beperkt, zeker in vergelijking met andere landelijke partijen in Harderwijk. Wilco vertelde over de coalitievorming, waarin het CDA de kern vormde samen met Harderwijk Anders. Wilco heeft een stevige portefeuille met onder andere financiën, toerisme, verkeer, de binnenstad en detailhandel. Het college wil nog bereikbaarder zijn door wijkwethouders aan te wijzen en spreekuren te houden.

Na de sluiting was er nog ruim gelegenheid elkaar te spreken tijdens de afsluitende borrel. We kijken terug op een geslaagde ALV.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.