Afdelingsnieuws

Op de Voorjaars-ALV heeft u een update gekregen van de 3 verkiezingscommissies over de voortgang van hun plannen. Inmiddels zijn we 4 maanden en vele vergaderingen verder. De Programmacommissie heeft vlak voor de zomer het conceptprogramma aangeboden aan het bestuur. Op dit moment wordt alle feedback verwerkt en is de planning om het programma eind september klaar te hebben voor verzending naar de leden. Alle leden hebben vervolgens de gelegenheid om eventuele amendementen in te dienen bij het bestuur. Op de Najaars-ALV wordt het programma ter vaststelling voorgelegd, inclusief de amendementen voorzien van een preadvies van het bestuur.

De Selectiecommissie is ook vrijwel klaar met haar concept-Top 10-kieslijst. Het bestuur benadert op dit moment diverse leden voor de overige plekken op de lijst. Zou u graag op de lijst willen staan? Schroom dan niet om dit aan onze secretaris te laten weten. De volledige kieslijst zal ook op de Najaars-ALV worden vastgesteld. Ongeveer 3 weken voor de ALV ontvangen de leden de concept kieslijst en de overige stukken voor de ALV.

Ook de Campagnecommissie zal op de Najaars-ALV haar plannen presenteren.

We hopen u allen op de Najaars-ALV te ontmoeten. Ook is het weer mogelijk een fysieke ledenactiviteit te organiseren. Deze zal in het voorjaar plaatsvinden.
 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.