Wilco

Wilco Mazier
Nummer 1

Als lijsttrekker van CDA Harderwijk Hierden ben ik trots op onze lokale partij. We hebben een sterk team dat bestaat uit een mooie mix van jong en oud, man en vrouw, kennis en ervaring. Al onze kandidaten zijn enorm gedreven om van onze prachtige gemeente een toekomstbestendige gezonde schone stad te maken. We hebben met elkaar ‘een sterk programma’ geschreven dat antwoorden geeft op de uitdagingen van deze tijd.

Het CDA is een partij ván en vóór Harderwijk en Hierden. Onze christelijke waarden en tradities versterken het gevoel dat we als gemeenschap bij elkaar horen. Wij luisteren naar elkaar en denken mee in oplossingen. Onze lokale partij doet niet aan korte termijn beleid, geen populisme, maar met ons programma leggen we een solide basis voor: een sterke lokale economie, een gemeente die er is voor de inwoners en een stad waar iedereen zich veilig kan bewegen.

Als Harderwijkers hebben we veel om trots op te zijn! We weten niet hoe lang het ‘coronavirus’ nog rondwaart en wat dit betekent voor onze samenleving. Daarom presenteren wij een sterk team en een duidelijke visie op de toekomst. Wij staan klaar om verantwoordelijkheid te nemen en verder te bouwen aan een nog prachtigere gemeente.

Andrea

Andrea Oosting-Klock
Nummer 2

Ik ga alles op alles zetten om te voorkomen dat onze kinderen opgroeien als de corona generatie van later. We willen dat elk kind de kans en ondersteuning krijgt om een goede start te maken in zijn leven. Als kinderen thuis minder hebben, dan krijgen ze meer op school. Elk kind gaat mee op schoolreis, krijgt bijles en goed taalonderwijs om vroege achterstanden te voorkomen.

Hoe geven we Harderwijk en Hierden door aan de volgende generatie. Gaan we alles volbouwen of behouden we groen. Voor het CDA is deze keuze makkelijk, we behouden groen. We gaan het groen zelf uitbreiden, ieder huishouden krijgt een boom, want een groener Harderwijk begint bij jezelf en iedereen kan bijdragen. Het bos is van iedereen, wij willen dat iedereen daar gebruik van kan blijven maken, of het nu is tijdens een lekkere boswandeling of een gezellig fietstochtje.

Je kinderen met een gerust hart naar school laten fietsen of ‘s avonds na een gezellige avond in de stad of bij vrienden met een veilig gevoel naar huis fietsen. Dit vinden wij als CDA belangrijk, wij willen de fietsoversteken veiliger maken door slimme technieken (knipperlichtjes bij beweging) en de fietspaden beter verlichten. Ook willen we dat er strenger wordt opgetreden tegen hufterig gedrag in het verkeer, dit gaan we doen door BOA’s meer in te zetten en de politie te vragen verkeersveiligheid op 1 te zetten in onze gemeente (of een hogere prioriteit te geven).

Gerdien

Gerdien Morren
Nummer 3

Ik ben trots op Harderwijk. Als raadslid van het CDA sta ik voor een betrokken samenleving waarin iedereen meedoet en omziet naar elkaar, jong en oud. We vinden een sterke Harderwijkse identiteit belangrijk en daarom ondersteunen wij cultuur, kunst, ambachten en evenementen met een lokaal karakter.

Om te voorkomen dat jongeren uit onze gemeente vertrekken is het CDA voorstander van het verlenen van voorrang op de woningmarkt aan Harderwijker jongeren. We moeten ervoor zorgen dat er voldoende geschikte woningen beschikbaar zijn voor alle doelgroepen. Zoals bijvoorbeeld betaalbare huur- en koopwoningen voor (door)starters en kleinschalige woonvormen voor jongeren en senioren.

Het scheiden van afval bespaart het milieu en de portemonnee. Inwoners kunnen straks zelf hun Plastic, Metaal en Drankkarton scheiden. Het CDA gaat de gemeentelijke lasten zo laag mogelijk houden; mensen die hun afval goed scheiden betalen minder.

Adriaan

Adriaan Bruinink
Nummer 4

Hierden is onlosmakelijke met Harderwijk verbonden. Een gemoedelijk dorp met een betrokken gemeenschap die omziet naar elkaar. Hierden is direct, duidelijk en kent traditionele normen en waarden. Oog voor ouderen en jongeren. We willen een dorpsraad, met een eigen budget om initiatieven in Hierden te realiseren. Veiligheid, de nabijheid van zorg, het behoudt van het dorpskarakter, dat zijn thema’s die we samen willen regelen.

Het CDA investeert in plekken waar mensen samenkomen, zoals buurthuizen en wijkcentra. Persoonlijke ontmoetingen zijn voor ons een belangrijk wapen in de strijd tegen de toenemende eenzaamheid zowel onder jongeren en ouderen. Zo gaan we jouw stem laten horen.

Het CDA staat voor een betrouwbare en dienstbare gemeente die oog heeft voor de menselijke maat. We willen een gemeente die luistert naar de burgers, maatwerk levert en hen betrekt om samen tot oplossingen te komen. Zorg is voor iedereen beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar. Als raadslid van het CDA ben ik bereikbaar en regelmatig in gesprek met burgers en ondernemers. Ik zal samen met hen nadenken over hun problemen én vastberaden oplossingen aandragen in de raad en bij het gemeentebestuur.

Eric

Eric Kleyberg
Nummer 5

Wie zijn geschiedenis niet kent, weet ook niet waar we vandaan komen en waar het naartoe gaat. Als raadslid moet je onze gemeente kennen, voelen en begrijpen wat er onder de mensen leeft. Corona is een crisis die ons allemaal raakt. Elke bevolkingsgroep, maar zeker ook onze Harderwijkse ondernemers. In het huidige onzekere economische klimaat is een betrokken gemeente cruciaal. Als raadslid zal ik me inzetten voor maatregelen om de economische schade van de crisis te beperken en op termijn economisch herstel te bevorderen.

Een betaalbare woning is voor iedereen cruciaal. Een thuis dat bij je levensfase past. We willen voor iedereen een passende woning, of je nu een kleine woning wilt omdat je net bent gaan (trouwen of) samenwonen of omdat de kinderen de deur uit zijn of een iets grotere woning wilt omdat je kinderen hebt of een nieuwe liefde in je leven hebt die ook kinderen heeft en het niet meer past in je woning. We gaan meer woningen bouwen van goede kwaliteit. En geven Harderwijkers voorrang op de woningmarkt in onze gemeente.

Maurice

Maurice de Paauw
Nummer 6

Voor mij is de politiek vaak stoffig en langdradig. Het gaat niet over onderwerpen die belangrijk zijn voor jongeren; belangrijk zijn voor mij. Door corona is ons leven op zijn kop gezet. Van de ene op de andere dag veranderde de wereld, alles was dicht en we zaten thuis. Geen studententijd, geen woning of kamer en niet kunnen sporten. Na twee jaar corona hebben veel jongeren het moeilijk. Ze zitten in de knoop met zichzelf; hun persoonlijke ontwikkeling en sociale leven staat stil.

Ik voel me thuis bij het CDA omdat dit een partij is waar jongeren volwaardig meedoen en gehoord worden. Het is de hoogste tijd om de jongeren een stem te geven. Goede hulp te bieden voor jongeren die in de knel komen en er niet in slagen om mee te doen in onze samenleving. Het CDA staat voor: goed onderwijs, een betaalbare woning, een vaste baan met zekerheid, goed openbaar vervoer en een duurzame wereld.

Ik ben Maurice de Paauw. Als toekomstig raadslid van het CDA geef ik een duidelijke stem aan de jongeren in het politieke debat en in de samenleving, zodat wij een goede start kunnen maken en verder kunnen met ons leven.

Cor Jan

Cor Jan Korevaar
Nummer 7

De toenemende drukte op de weg zorgt ervoor dat het steeds moeilijker wordt om een geschikte baan te vinden met een normale reistijd. Samen met de provincie en Rijksoverheid zetten we in op een vlotte doorstroming op de A28 en de N-wegen, zoals openbaar vervoer, Harderwijk intercitystation, ‘smart mobility’ en thuiswerken. De overlast van de files, geluid, fijnstof en sluipverkeer van de hoofdwegen moet opgelost worden.

Toerisme is ook belangrijk voor onze stad. Toeristen kunnen volop genieten van het bos, het water en de historische binnenstad. Kortom, Harderwijk heeft veel te bieden. We gaan de aantrekkelijkheid van Harderwijk versterken met een hotel, theater en stadscamping. Onze voorzieningen zijn goed toegankelijk voor jong en oud en minder valide.

Het CDA staat voor een gezond huishoudboekje van de gemeente. Al jarenlang dragen we bij aan een sterke financiële basis, daardoor kunnen we mensen steunen die dat het hardst nodig hebben. We gaan de gemeentelijke lasten zo laag mogelijk houden; mensen die hun afval goed scheiden zien dit terug in hun portemonnee.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.