16 september 2022

Fietsers – het CDA blijft er aandacht voor vragen!

10 jaar geleden was Harderwijk genomineerd om dé fietsstad van Nederland te worden. Momenteel is het een ander verhaal en vinden wij dat er op fietsgebied heel wat te wensen over blijft in Harderwijk. In het collegeprogramma staat dat het huidige college meer mensen wil laten lopen en fietsen. Dan moet er nog wel wat veranderen en daar willen wij aan werken. 

In het CDA-verkiezingsprogramma staat dat we ons blijven inzetten voor een hogere kwaliteit en beter onderhoud van fietspaden. Bovendien willen we de veiligheid voor fietsers en voetgangers verhogen. We hebben daarom dan ook via schriftelijke vragen hier aandacht voor gevraagd. Uit de antwoorden weten we nu dat het verbeteren van de bestaande fiets infrastructuur een belangrijk thema is voor het college en dat in ieder geval de fietspaden langs de Stadswei van een nieuwe asfalt laag worden voorzien. Het gehobbel daar behoort snel tot het verleden. 

Na berichten van Veilig Verkeer Nederland en de Fietsersbond hebben we ook schriftelijke vragen gesteld over fietspaaltjes in de gemeente Harderwijk. Ik weet niet of u vervelende ervaringen heeft met deze paaltjes. Ik wel. Tijdens een fietstocht in de polder ben ik lelijk in aanraking gekomen met een paaltje dat midden op het fietspad stond op een plek waar je dat niet zou verwachten. Dit overkomt jaarlijks honderden mensen. We hebben het college gevraagd naar een inventarisatie en de noodzakelijkheid van fietspaaltjes en of deze paaltjes in onze gemeente zijn voorzien van een ribbelmarkering. Uit de antwoorden blijkt dat de gemeente Harderwijk inderdaad inmiddels is gestart met een project om paaltjes te beoordelen op nut, noodzaak en inrichting. 

Wij zullen dit als CDA blijven volgen.

Door: Gerdien Morren, Raadslid

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.