31 mei 2021

Hoeveel extra betaalbare woningen komen er in het Waterfront fase 3?

Afgelopen donderdag is er in de raad een debat gevoerd over de bouwhoogte in Waterfront fase 3. In het nieuw door het College gepresenteerde woningbouwprogramma, zijn extra 200 betaalbare woningen toegevoegd, speciaal voor starters en doorstarters.

De vraag is nu of we daarbovenop nog eens 52 woningen gaan toevoegen waarvoor geen parkeergelegenheid is maar ook geen extra buitenruimte of groen. Deze woningen zouden moeten komen in een extra bouwlaag langs de N302 waardoor er een massieve lange bebouwingswand van 200 meter zal ontstaan met een hoogte van 7,5 tot 10,5 bouwlaag.

Het CDA plaatst hier vraagtekens bij. Want als we kiezen voor deze z.g. plusvariant krijgen we te maken met een serieus mobiliteit- en parkeervraagstuk. Bovendien is de bebouwingsdichtheid in Waterfront fase 3 is al eens zo dicht als bv in de wijk Drielanden.

Het CDA vindt hoogteaccenten passen bij het Waterfront maar heeft moeite met een lange bebouwingswand die straks het hele Waterfront zal domineren.

Hoewel wij doordrongen zijn van de grote behoefte aan woningen, maken genoemde argumenten dat wij ons afvragen of we in Waterfront fase 3 moeten meegaan in de waan van de dag. We moeten ook naar de toekomst kijken en we vragen ons af of deze 52 extra betaalbare appartementen/studio’s niet beter op een passende plek elders gerealiseerd kunnen worden, zoals bijvoorbeeld in het Stationsgebied.

Voor starters is het verhogen van het lotingspercentage een mogelijkheid om meer kans te maken op een woning want zij maken door de korte inschrijfperiode weinig kans.

Voor hen kan het ook aantrekkelijk zijn om in de toekomst eerder in aanmerking te komen door enkele voorwaarden toe te voegen en bijvoorbeeld sociale binding, zoals wonen en/of werken in Harderwijk, te koppelen aan de betaalbare woningen

In zijn beantwoording sprak de wethouder over kansen die er volgens hem zijn om de plusvariant wel acceptabel te maken. Het CDA is benieuwd welke dat zijn!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.